Ogłoszenia„Kongres Pokoju” w Warszawie

Redakcja12 miesięcy temu
Wspomoz Fundacje

7 maraca Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana pod nazwą „Kongres Pokoju”. Głównym organizatorem była b. Senator RP prof. Maria Szyszkowska. Znana również z publikacji w „Myśli Polskiej”. Na konferencji obecnych było ponad 80 przedstawicieli różnych środowisk od lewa do prawa. Obecni byli goście z Niemiec i Francji. Konferencja/kongres odbył się pomimo tego, że środowiska prowojenne bezpardonowo atakowały prof. Marię Szyszkowską. Jej postawa w tej sytuacji budzi wielki szacunek.

Kilka wystąpień zwracało szczególną uwagę – prof. Tadeusz Mędzelowski mówił o ośrodkach myśli antywojennej w Polsce po drugiej wojnie światowej. Przybliżył on między innymi działania w tym zakresie Bolesława Piaseckiego i PAX-u. Prof. Maria Szyszkowska mówiła o znaczeniu filozofii Kanta i neokantyzmu dla odrodzenia ideii pokoju w Polsce. Prof. Witold Modzelewski poruszył problem pokoju w odniesieniu do neoliberalizmu ekonomicznego i demografii. Redaktor naczelny „Przeglądu Socjalistycznego” dr Andrzej Ziemski mówił z kolei o współczesnych mediach wobec wartości pokoju.

W kuluarach przez cały czas trwania konferencji trwały ożywione dyskusje nad tym w jakim kierunku zmierza Polska. Obecni byli przedstawiciele redakcji naszego pisma. Dostępny był najnowszy numer „Myśli Polskiej”. Całość spotkania uświetnił specjalnie przybyły z Niemiec Bogdan Dmowski, który recytował aforyzmy o pokoju.

W obecnej sytuacji należy wspierać wszelkie inicjatywy antywojenne.

/red/

 

Na fot prof. Maria Szyszkowska i kol. Łukasz Marcin Jastrzębski

Redakcja