OpinieGabriel Janowski: na pokój nigdy nie jest z późno

Redakcja9 miesięcy temu
Wspomoz Fundacje

Nasze życie polityczne, gospodarcze i społeczne pełne jest powierzchowności, przemilczeń, inspiracji wojennych i niepokoju. ​Trwająca wojna za naszą wschodnią granicą dotyka bezpośrednio i bardzo boleśnie naród ukraiński.

Sprzeciwiamy się szerzeniu zniszczeń i śmierci. Skutkiem wojny już jest realne zagrożenie trwałego wstrzymania dostaw surowców energetycznych, zapaść ekonomiczna, degradacja i pauperyzacja innych państw europejskich tego regionu, w tym Polski. Nie można również wykluczyć prawdopodobieństwa niekontrolowanego rozszerzenia działań zbrojnych na inne kraje Europy i użycia broni masowego rażenia w tym jądrowej.

​W minionym XX w. my Polacy bardzo wycierpieliśmy w wyniku agresji, ludobójstwa i zniszczeń od sąsiadów z Zachodu i Wschodu, ale dziś staramy się wybaczyć i pomagać potrzebującym. Polska ze względu na swoje położenie i historię jest szczególnie powołana do działań na rzecz pokoju. Dla nas pokój jest bezcenny.

​Św. Jan Paweł II powiedział, że „za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży w ich mocy aby jej przeszkodzić”. Polityka to roztropna troska o dobro wspólne narodu przy zachowaniu pokoju wewnętrznego i międzynarodowego.

Zwracamy się do wszystkich Obywateli Naszej Ojczyzny, a zwłaszcza Polityków o poparcie Apelu i podjęcie stanowczych działań międzynarodowych w celu zapobieżenia grożącej światu katastrofie oraz pilne znalezienie drogi do zawarcia sprawiedliwego pokoju, który zakończy ten konflikt.

​W tej wojnie na pewno nie ma i już nie będzie zwycięzców nawet gdy wojska odniosą wymierne sukcesy militarne. Każdy jej dzień zwiększa liczbę ofiar i grozi ich zwielokrotnieniem. Na pokój nigdy nie jest z późno. Czas trwania konfliktu tylko zwiększa straty.

Powinniśmy także rozwijać relacje Polski z Rosją w interesie ogólnego dobra, pokoju i bezpieczeństwa. Nie można uznawać relacji z naszymi sąsiadami jako wrogich raz na zawsze.

Módlmy się o miłosierdzie i Boże błogosławieństwo jednakowo dla narodów Ukrainy, Rosji i Polski o światło Ducha Świętego dla Polityków, zaprowadzenie pokoju w naszych krajach i między nami.

POKÓJ I DOBRO ZWYCIĘŻY !!!

Gabriel Janowski

Gabriel Janowski (ur. 22 kwietnia 1947) doktor nauk rolniczych, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w PRL, senator I kadencji, poseł na Sejm I, III i IV kadencji, od 1991 do 1993 minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Redakcja