AktualnościHistoriaPatryk Tomaszewski laureatem

Redakcja11 miesięcy temu
Wspomoz Fundacje

W Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala VII edycji Konkursu Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego Najlepsza książka  o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji”.

Laureatem Nagrody Głównej za rok 2021 został dr Patryk Tomaszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za książkę „Od przełomu narodowego do ruchu młodonarodowego. Związek Młodej Polski w latach 1937-1939. Studium z dziejów myśli narodowo-państwowej”.

Przybyłych do Poznania gości powitał Przemysław Piasta (na zdjęciu), prezes Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego. W części pierwszej uroczystości Jan Engelgard, przewodniczący Rady Fundacji – zaprezentował wydaną wspólnie przez Fundacje i Muzeum Niepodległości w Warszawie książkę będącą zbiorem referatów wygłoszonych podczas konferencji pt. „Roman Dmowski. Niepodległość – Dziedzictwo – Pamięć”, która odbyła się w roku 2018 z okazji 100-lecia Niepodległości.

Następnie dr Maciej Motas  (na zdjęciu) przedstawił wszystkie nominowane do Nagrody tytuły i omówił ich treść (lista została zamieszczona na stronie Myśli Polskiej). Uwagę zawraca duża liczba publikacji, zarówno monografii, wspomnień, jak i wyborów źródeł, co potwierdza utrzymujące się od lat zainteresowanie badaczy historią obozu narodowego. Werdykt obradującej tym roku Komisji Konkursowej brzmi następująco:

Protokół zebrania Komisji Konkursowej (Jury) Konkursu „Najlepsza książka  o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji”:

Komisja Konkursowa w składzie: Jan Engelgard (przewodniczący), dr Maciej Motas, Przemysław Piasta i Adam Śmiech (członkowie) – działając na podstawie paragrafu 3 i 4 Regulaminu Konkursu „Najlepsza książka o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji”, po przeanalizowaniu treści książek nominowanych do Nagrody Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego, postanowiła co następuję:

Nagrodę Główną za rok 2021 przyznać dr. Patrykowi Tomaszewskiemu za książkę „Od przełomu narodowego do ruchu młodonarodowego. Związek Młodej Polski w latach 1937-1939. Studium z dziejów myśli narodowo-państwowej”, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2021, ss. 287.

Autor podejmuje mało zbadany problem przenikania się w końcu lat 30. XX wieku myśli narodowej i myśli państwowej obozu rządowego. Budząca duże kontrowersje współpraca niektórych organizacji narodowych z obozem sanacyjnym była z jednej strony przejawem gry politycznej, zwłaszcza w wydaniu RNR Falanga Bolesława Piaseckiego, jak i bardziej pogłębionej ideologicznie próby syntezy myśli narodowej i państwowej ze strony byłych członków Związku Młodych Narodowców. Jedną z zalet pracy dr. Partyka Tomaszewskiego jest uporządkowany i syntetyczny wybór tekstów źródłowych prezentujący dorobek przedstawicieli obozu narodowego, którzy zaangażowali się w działalność Związku Młodej Polski.

Nota biograficzna:

Patryk Tomaszewski (1978), doktor, adiunkt w Katedrze Myśli Politycznej, Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie  UMK. Redaktor naczelny pisma naukowego: „Historia i Polityka”. Zajmuje się historią organizacji młodzieżowych, historią myśli politycznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa. Ponadto bezpieczeństwem społeczności lokalnych. Jest instruktorem strzelectwa.  Był w okresie od 2016 roku do 30 listopada 2020 r. prodziekanem ds. studenckich WNoPiB UMK. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Warszawa, 31 marca 2022 roku”

dr Patryk Tomaszewski

Nagrodę Laureatowi wręczyli: Jan Engelgard. Maciej Motas i Przemysław Piasta. Oprócz dyplomu dr Tomaszewski otrzymał nagrodę pieniężną, a także ufundowany przez Muzeum Niepodległości album „Mikołaj Kopernik” oraz książkę „Roman Dmowski. Niepodległość – Dziedzictwo – Pamięć”. Zabierając głos dr Patryk Tomaszewski przedstawił zebranym kulisy powstania swojej pracy. Początkowo miał to być tylko artykuł naukowy, który stopniowo rozrastał się do pokaźnych rozmiarów, autor zdecydował więc, że będzie to publikacja książkowa. Temat jakiego się podjął dotyczy burzliwego okresu końca lat 30. XX wieku i podejmowanych przez kilka ugrupowań i środowisk narodowych prób współpracy z rządzącą sanacją. Autor podkreślił, że wśród nich było wielu wybitnych ludzi, np. Zygmunt Wojciechowski, późniejszy twórca Instytutu Zachodniego.

Wśród gości tegorocznej Gali wymieć wypada – członków redakcji Myśli Polskiej i Klubów Myśli Polskiej: Macieja Eckardta, Adama Śmiecha, Łukasza Marcina Jastrzębskiego, Agnieszkę Piwar, Ronalda Laseckiego, Wiesława Kosobudzkiego, Mariusza Świdra. Obecni byli także członkowie kilku organizacji prawicowych i patriotycznych z Poznania, w tym z Młodzieży Wszechpolskiej.

Redakcja