KresyZmarł Jan Ciechanowicz, czołowy działacz Związku Polaków na Litwie.

Red.1 rok temu
Wspomoz Fundacje

W wieku 75 lat zmarł Jan Ciechanowicz – pisarz, historyk, nauczyciel i wykładowca, polityk, działacz mniejszości polskiej na Litwie, współzałożyciel Związku Polaków na Litwie. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie, które po roku przekształcono w Związek Polaków na Litwie. W roku 1989 został wybrany przez mniejszości narodowe Republiki Litewskiej do Rady Najwyższej ZSRR. To dzięki Niemu w dużym stopniu polskość na Liwie przetrwała.

Na stronie L24.LT czytamy: „Nie żyje Jan Ciechanowicz – pisarz, historyk, nauczyciel i wykładowca, polityk, działacz mniejszości polskiej na Litwie, współzałożyciel Związku Polaków na Litwie, członek honorowy Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich. Miał 75 lat.

Urodził się 2 lipca 1946 roku w Wornianach na Wileńszczyźnie (dawny powiat wileńsko-trocki). Studiował w Mińskim Instytucie Języków Obcych oraz na Społecznym Uniwersytecie Nauk Politycznych w Wilnie. Doktorat uzyskał z najnowszej filozofii niemieckiej.

Prowadził badania w zakresie nauk humanistycznych: historia, filozofia, germanistyka, socjologia, religioznawstwo, etyka, politologia.

W latach 1969-1970 pracował jako tłumacz w Instytucie Filozofii i Prawa AN Białorusi oraz w Naukowo-Metodycznej Bibliotece Kultury Fizycznej i Sportu w Mińsku.

Był nauczycielem języka niemieckiego w szkołach w Mejszagole i Duksztach rejonu wileńskiego oraz w Szkole Średniej im. Mścisława Dobużyńskiego w Wilnie.

Był związany z „Czerwonym Sztandarem” jako korespondent. Wykładał filozofię, etykę i religioznawstwo w Instytucie Pedagogicznym w Wilnie oraz filozofię na Wileńskim Uniwersytecie. Docent w Litewskiej Filii Moskiewskiej Akademii Nauk Społecznych w Wilnie; docent Katedry Filozofii Instytutu Pedagogicznego w Wilnie.

W roku 1988 był współzałożycielem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie, które po roku przekształcono w Związek Polaków na Litwie. W roku 1989 został wybrany przez mniejszości narodowe Republiki Litewskiej do Rady Najwyższej ZSRR; bronił interesów ludności polskiej w tym kraju; pracował w Komitecie do Spraw Nauki i Technologii RN ZSRR do roku 1991. Jako „Human Rights Activist” został w tym okresie laureatem kilku wyróżnień amerykańskich i międzynarodowych. W 2019 roku znalazł się na jedynej zarejestrowanej liście kandydatów Jedności Narodu do Parlamentu Europejskiego. Założyciel Polskiej Partii Praw Człowieka oraz innych organizacji polonijnych.

W 1993 roku wyjechał do Polski. Był wykładowcą na Uniwersytecie Rzeszowskim, wykładał także w wyższych szkołach w Bydgoszczy, Tarnobrzegu, Sanoku, a także uczył języka niemieckiego w szkole w Niechobrzu.

Napisał kilkadziesiąt książek i ponad tysiąc artykułów naukowych, publicystycznych i popularnonaukowych w periodykach ukazujących się w Polsce oraz w (przeważnie polonijnych) pismach na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Kanadzie, we Francji, w USA, Niemczech, Australii, Rosji w języku angielskim, białoruskim, litewskim, niemieckim, polskim, rosyjskim.

Jest autorem m.in. polsko-niemieckiego słownika „Niemieckie idiomy, zwroty, porzekadła, skrzydlate słowa, przysłowia”, który ukazał się w Nowym Jorku i doczekał się sukcesu. Słownik ten, wydany przez Polish Guide Publishing, miał dwa wydania.”

Red.