AktualnościNie żyje Artur Blum (1941-2021)

Jan Engelgard2 lata temu
Wspomoz Fundacje

W dniu 15 maja 2021 zmarł prof. Artur Blum, działacz społeczny, członek TG „Sokół”, a także działacz narodowy, członek Polskiego Związku Katolicko-Społecznego (PZKS), Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa Narodowego. Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie,  Członek III Zakonu Dominikańskiego, Członek Akcji Katolickiej przy Kościele Świętego Szczepana w Krakowie.

W nadesłanym rysie biograficznym autorstwa dh. Marcina Jasińskiego czytamy:

„Prof. nzw. dr hab. inż. Artur Blum jest nauczycielem akademickim o wybitnych osiągnięciach zarówno naukowych jak i dydaktycznych. Jego pasją od początku było odrodzenie i rozwój Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Zmiany polityczne w które obfitował rok 1989 umożliwiły odrodzenie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce do czego znacznie przyczynił się dh Artur Blum.

Krakowscy sokoli mogli rozpocząć legalną działalność w lipcu 1989 roku. Pierwszą wielką imprezą o charakterze kulturalno-sportowym było wspólne zorganizowanie z księżmi w 1991 roku I Igrzysk Młodzieży Chrześcijańskiej, gdzie rywalizowała młodzież nie tyko z Polski, ale i spoza granic kraju w konkurencjach lekkoatletycznych i grach zespołowych: koszykówce, siatkówce, piłce nożnej. Sprawne działanie krakowskiego „Sokoła” gwarantowała jego odpowiednia organizacja, którą rozwijała komisja programowa pod przewodnictwem Artura Bluma.

W kolejnym roku powstało gniazdo „Sokoła” w Akademii Górniczo-Hutniczej przy znaczącym wsparciu władz Uczelni. Działalność sportowa „Sokoła” Kraków-AGH rozpoczęta w 1993 roku i trwająca nieprzerwanie do czasów obecnych zaangażowana była w rozwój sekcji karate. W 1998 roku prezesem Dzielnicy małopolskiej ZTG „Sokół” w Polsce został wybrany Artur Blum. Swoją pracę realizował i przekazywał młodym, promując sport jako warunek harmonijnego rozwoju człowieka odzwierciedlając sokole ideały pielęgnowaniem tradycyjnych polskich wartości zgodnie z dewizą „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

4 VII 2001 roku katedra wawelska przyjęła szczególne spotkanie Sokołów, którzy wzięli udział w uroczystościach na Wawelu upamiętniających 120. rocznicę urodzin oraz 58. rocznicę tragicznej śmierci generała Władysława Sikorskiego, pod którego rozkazami walczyło wielu Sokołów.

W maju 2002 roku odbyła się pielgrzymka Sokoła na Jasną Górę upamiętniająca jubileuszowy rok 135-lecia sokolstwa polskiego. Ważną działalnością Sokoła była współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej, na podstawie której prowadzono pracę w zakresie przysposobienia obronnego. W działalności społecznej dh Artur Blum związany był ściśle z NSZZ Solidarność od 1980 roku jako członek Komisji Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH. Po ogłoszeniu stanu wojennego był aktywnym działaczem tworzącej się podziemnej struktury Solidarności, co spowodowało określone skutki w postaci przesłuchań, kontroli w pracy przez służbę bezpieczeństwa PRL. Zakres ten został potwierdzony przez Instytut Pamięci Narodowej, który stwierdził, że na podstawie posiadanych dokumentów Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Artur Blum jest pokrzywdzonym w rozumieniu ustawy (14.3.2007 r). po 1989 roku był przewodniczącym Komisji Wydziałowej i delegatem Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność w 2005 roku. Za działalność wiodącą w rozwoju sokolstwa polskiego w marcu 2001 roku w uznaniu zasług położonych dla idei Sokoła otrzymał Dyplom Legii Honorowej Związku Sokołów Polskich w Wielkiej Brytanii.

W 2002 roku Rada Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce nadała Arturowi Blumowi tytuł Rycerza za wierność idei sokolej i oddanie zasług dla sokolstwa polskiego oraz niepodległości Rzeczypospolitej. Za pracę związaną z funkcją Prezesa Dzielnicy małopolskiej został w 2006 roku odznaczony Zaszczytną Odznaką Sokoła. W 2007 roku Związek Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce w 140-lecie sokolstwa polskiego przyznał dh. Arturowi Dyplom Zasługi za wierność idei sokolej, wzorowe wieloletnie pełnienie powinności sokolich oraz za aktywną i twórczą pracę na rzecz krzewienia tożsamości sokolej, patriotyzmu i sportu. W 2015 roku ZTG Sokół w Polsce przyznał dh. Arturowi Blumowi dyplom za zasługi dla sokolstwa krakowskiego, za wybitne umacnianie polskiego patriotyzmu i polskich tradycji narodowych oraz przekazywanie młodemu pokoleniu Polek i Polaków najwyższych wartości etycznych.

Jan Engelgard