AktualnościWybory „kopertowe” bezprawne. Znamy raport NIK.

Wspomoz Fundacje

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli w sprawie wyborów kopertowych, które miały się odbyć 10 maja 2020 roku. „Złożyliśmy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarządy Poczty Polskiej i PWPW” – stwierdził prezes NIK Marian Banaś. Jego zdaniem „nie było podstaw prawnych do tego, żeby premier wydawał jakiekolwiek polecenia ws. realizacji wyborów przez Pocztę Polską i PWPW”.

W ocenie NIK istniały poważne wątpliwości prawne wobec możliwości wydawania decyzji przez Prezesa Rady Ministrów. Pomimo jednoznacznych opinii prawnych Departamentu Prawnego KPRM oraz Prokuratorii Generalnej RP zamówiono opinie prawne u zewnętrznych podmiotów, których treść „pozostaje w sprzeczności z wcześniejszymi opiniami”.

Natomiast już po wydaniu decyzji w sprawie przeprowadzenia wyborów nie prowadzono nadzoru nad ich wykonaniem. W ocenie NIK w konsekwencji zabrakło planowania i pojawił się chaos organizacyjny. Na skutek podjętych działań doszło do narażenia Poczty Polskiej i PWPW na wymierne straty materialne.

Ponadto Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że ministrowie nie realizowali wydawanych im poleceń argumentując, że nie ponoszą odpowiedzialności za brak wykonywania decyzji.
W ocenie NIK „organizowanie wyborów na podstawie decyzji administracyjnej nie powinno mieć miejsca i było pozbawione podstaw prawnych.” Ponadto „nie było podstaw prawnych do tego, żeby premier wydawał jakiekolwiek polecenia ws. realizacji wyborów przez Pocztę Polską i PWPW”.

Potwierdziły się zatem wyliczenia niezależnych komentatorów i analityków, którzy całkowity koszt organizacji „wyborów kopertowych” szacowali na kwotę 70 milionów złotych. W ubiegłym roku Poczta Polska wystawiła fakturę na kwotę brutto ponad 71 mln złotych wskazując jako płatnika Ministerstwo Finansów. Jednak Dyrektor Generalny MF odesłał fakturę, informując, że ten resort nie jest właściwy do uregulowania płatności. Z kolei PWPW zwróciła się do MSWiA o pomoc w ustaleniu, do kogo zwrócić się ws. roszczeń o pokrycie kosztów realizacji decyzji. Pismo pozostało bez odpowiedzi. PWPW również wysłała fakturę do Ministerstwa Finansów na kwotę ponad 4 mln złotych. Faktura została zwrócona.

Przypominamy, że kilkanaście dni temu doszło do przeszukania domu syna prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, przez agentów CBA. Akcja ta ,w ocenie pełnomocnika szefa NIK mec. Marka Małeckiego, stanowiła formę nacisku i była bezpośrednio powiązana z opublikowanym dzisiaj wynikiem kontroli.

 

Przemysław Piasta

Historyk i przedsiębiorca. Prezes Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego. Autor wielu publikacji popularnych i naukowych.