AktualnościŚwiatWang Yi: Demokracja to nie Coca-Cola

Redakcja2 lata temu
Wspomoz Fundacje

Chiński minister spraw zagranicznych i członek Rady Państwa Wang Yi wystąpił na organizowanej przez amerykańską Radę ds. Stosunków Międzynarodowych (ang. Council on Foreign Relations, CFR) wideokonferencji. Nakreślił ich wizję odmienną od hegemonistycznej, lansowanej w Waszyngtonie. W konferencji prowadzonej przez prezesa think-tanku prof. Richarda Haassa wzięło udział ponad 500 zaproszonych gości.

Szef dyplomacji Chińskiej Republiki Ludowej stwierdził, że relacje chińsko-amerykańskie znalazły się na rozdrożu przede wszystkim z powodu braku zrozumienia tożsamości międzynarodowej Chin przez Amerykanów. Zaproponował jednocześnie pięć zasad, które – według Pekinu – powinny organizować relacje bilateralne obu państw:

  • Obiektywne, racjonalne spojrzenie przez Waszyngton na rozwój Chin;
  • Stany Zjednoczone powinny wybrać drogę pokojowej koegzystencji z Chinami, opartą na zasadzie win-win;
  • Stany Zjednoczone powinny szanować i tolerować model rozwoju i system wybrany suwerennie przez Chiny;
  • Stany Zjednoczone powinny zaakceptować zasady mulitilateralizmu;
  • Stany Zjednoczone nie mogą interweniować w sprawy wewnętrzne Chin.

Wang Yi stwierdził, że mądrość chińska głosi, iż „kraj dążący do hegemonii skazany jest na upadek”, lecz nie jest powiedziane „że kraj zwiększający swe siły skazany jest na dążenie do hegemonii”.

Według niego, stosunki na linii Pekin-Waszyngton zależą od tego, czy strona amerykańska zaakceptuje prawo Chińczyków do samodzielnego określania własnego modelu rozwoju. „Demokracja to nie Coca-Cola, która wszędzie na świecie smakować ma tak samo” – dodał.

Minister wezwał też Amerykanów do zaprzestania rozgrywania karty tajwańskiej, określając to mianem „igrania z ogniem” oraz przypominając o wspólnych trzech komunikatach wydanych w tej sprawie przez oba kraje i gwarantujące poszanowanie zasady integralności terytorialnej.

Odnosząc się do zarzutów łamania praw człowieka w Chinach wobec muzułmańskiej mniejszości ujgurskiej w prowincji Xinjiang, Wang Yi uznał, że oskarżenia uprawiania „ludobójstwa” i istnienia „obozów pracy” w tym regionie są „motywowanym politycznie kłamstwem”.

Odniósł się także do sytuacji w Hong Kongu, podkreślając, że Chiny odrzucają naciski ze strony innych państw i same ich nie stosują.

Źródło:

Wang Yi puts forward five suggestions to U.S. on bilateral ties – China.org.cn

Redakcja