ŚwiatNie żyje Jaromír Kohliček

Wspomoz Fundacje

6 grudnia zmarł Jaromír Kohliček, czeski polityk, w latach 1998-2004 deputowany do Izby Poselskiej, a następnie w okresie 2004-2014 i 2016-2019 poseł do Parlamentu Europejskiego. W ostatnich miesiącach życia był gubernatorem kraju usteckiego, ze stolicą w Uściu nad Łabą, mieście historycznym z punktu widzenia zmagań Czechów z Niemcami o Sudety.

Kohliček urodził się 23 lutego 1953 roku w sudeckim kurorcie Teplice. Ukończył politechnikę w Pradze, a następnie przez wiele lat pracował jako inżynier w teplickiej hucie szkła, a później dyrektor całego zakładu. W latach 1974-1990 należał do Komunistycznej Partii Czechosłowacji (KSČ), a następnie do Komunistycznej Partii Czech i Moraw (KSČM). Brał udział w soborach wszechsłowiańskich, przestrzegał przed zagrożeniem ze strony rewizjonizmu niemieckiego, a jednocześnie wspierał mieszkających w Niemczech Serbów Łużyckich. Opowiadał się za zwiększeniem roli suwerennych państw narodowych w Unii Europejskiej, zatrzymaniem fali pozaeuropejskiej imigracji, wyjściem Czech z NATO i normalizacją relacji z Rosją.

Sceptyczna wobec tzw. Zachodu KSČM, a szczególnie starsze pokolenie jej działaczy, jak zmarły przed dwoma laty Miroslav Ransdorf i właśnie Jaromír Kohliček reprezentowało nurt lewicy patriotycznej, skoncentrowany nie tylko na walce o sprawy społeczne, lecz także o tożsamość narodową i historyczną Czech. Kohliček nawoływał do dobrych, pragmatycznych relacji z Rosją i Chinami oraz uniezależnienia polityki czeskiej od wpływów amerykańskich. Wielokrotnie odwiedzał Krym po jego przyłączeniu do Federacji Rosyjskiej. Profil partii, dotychczas raczej konserwatywnej kulturowo i zorientowanej na obronę czeskiej tożsamości narodowej, może ulec zmianie w wyniku dojścia do władzy nowej generacji. Niemniej jednak, warto zauważyć, że przez lata KSČM i jej czołowi działacze pełnili rolę partii pierwszego wyboru dla czeskich wyborców zorientowanych narodowo i suwerenistycznie.

Mateusz Piskorski