HomeTagArchiwa: Wszystkich świętych | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/11/20231101_160105-1280x720.jpg

Rzecz jasna nikt nie może nikomu narzucić czy i w jaki sposób winien obchodzić Święto Zmarłych. Piszę o Święcie Zmarłych, gdyż jest to określenie najszersze i najbardziej uniwersalne. Kultywowanie pamięci osób zmarłych nie ogranicza się bowiem do jednej religii, kultury, czy też tradycji duchowej – jest powszechne bez względu na przekonania religijne oraz światopogląd. Zdecydowana większość z nas odczuwa potrzebę zachowania w pamięci swoich zmarłych przodków, czy też osób bliskich, nawet jeżeli nie wierzy w...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/10/li-peng-1280x720.jpg

Jak co roku wspominamy cenionych przez nas Polaków, którzy odeszli. W tym roku pożegnaliśmy między innymi naszych przyjaciół związanych z Myślą Polską, Klubami Myśli Polskiej i szerzej środowiskiem narodowo-demokratycznym. Odeszli nasi weterani, ludzie świata kultury i kreatorzy prawidłowej postawy. W maju w wieku 80 lat zmarł Kolega Zbigniew Lipiński. Krzewiciel idei Romana Dmowskiego, autentyczny narodowy demokrata, uczciwy dziennikarz i publicysta. Wywodził się z PAX-u i Stronnictwa Narodowego. Spotykaliśmy się w redakcji „Tygodnika Ojczyzna”, a później...