HomeTagArchiwa: szkolnictwo wyższe | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/08/nauczyciel-przy-mapie-1280x720.jpg

Po roku 1989 mieliśmy do czynienia z procesem kapitalistycznej transformacji, w trakcie której doszło do odrodzenia się różnych form własności kapitalistycznej poprzez prywatyzację państwowych zakładów pracy i spółdzielni, odrodziła się burżuazja. Warstwy nowej burżuazji wywodziły się z różnych środowisk społecznych i politycznych, grupy nowobogackie potrzebowały swoistej „nobilitacji intelektualnej” poprzez zapewnienie lepszego wykształcenia swoim dzieciom. Oficjalna propaganda stwarzała iluzję możliwości łatwego awansu w szeregi biznesu, łatwego dorobienia się na handlu ulicznym. Dno transformacji Wiele wielkich zakładów...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/03/5d022ecf479b4594dd5c28cf74264057-1280x720.jpg

Wykładowcę na uczelni, magnificencjo rektorze. Pracownika też, drogi pracodawco. Pro publico bono, samozwańczy śledczy przeprowadzą za Was postępowanie i wydadzą wyrok. Wykonawcy Zjawisko „dziennikarzy śledczych” nie jest niczym nowym. Długie lata cieszyło się estymą, bo ogniskowało się wokół afer związanych z obozem władzy. Afer, których inną metodą nie dałoby się wykryć i ujawnić społeczeństwom. Ostatnio – przynajmniej nad Wisłą – proceder polega jednak na chęci podpowiedzenia reżimowi, na kogo powinny spaść represje za mniej lub...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/11/MG_9212-Dugin-1280x720.jpg

Chodzi o zasady. Wprowadzenie systemu bolońskiego stanowiło część szerszego projektu pełnej integracji Rosji ze zglobalizowanym światem, czyli przyjęcia wszystkich norm i reguł Zachodu, który uznaje się za wzorzec globalizacji. Parcie na Zachód Dotyczyło to nie tylko szkolnictwa, lecz stanowiło podstawową strategię rosyjskich władz od 1991 roku. Zarówno za czasów Borysa Jelcyna, jak i Władimira Putina, dostosowanie wszelkich sfer życia – szkolnictwa, gospodarki, kultury, nauki, polityki, technologii, mody, sztuki, wychowania, sportu, mediów – do norm współczesnego...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/12/A.-Dugin_MG_9130-1280x720.jpg

Rosja oczekuje na niezbędne reformy wewnętrzne. Cywilizacyjny wybór Wymaga tego Specjalna Operacja Wojskowa (SOW), która skrajnie zaostrzyła sprzeczności z Zachodem i całą współczesną cywilizacją zachodnią. Każdy widzi dziś, że dalsze opieranie się na normach, metodach, koncepcjach i wytworach tej cywilizacji nie gwarantuje bezpieczeństwa. Wraz ze swymi technologiami Zachód rozpowszechnia swą ideologię, przenikającą wszystkie sfery życia. Jeśli uznamy się za część cywilizacji zachodniej, musimy godzić się dobrowolnie na całkowitą kolonizację i wręcz się z niej cieszyć...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/04/K.-Dziamka-1280x720.jpg

Cena sukcesu amerykańskich Polaków Krystian Żelazny – Polacy według socjologów z Uniwersytetu Kalifornii stanowią trzecią pod względem zamożności grupę narodowościową w USA. Wyniki są dość dużym zaskoczeniem. Jak z Pańskiego punktu widzenia wygląda sytuacja Polonii w USA? Kazimierz Dziamka –  Tak, to rzeczywiście interesujący fakt, na który sam się natknąłem zaraz na początku moich studiów z zakresu amerykanistyki na Uniwersytecie Nowy Meksyk w Albuquerque, kiedyś na początku lat 80-tych. (Nota bene, na pierwszym miejscu pod...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/02/studenci-1280x720.jpg

Niemal co drugi Polak w wieku 25 – 34 lat ma wyższe wykształcenie[i]. Dla porównania, w czasach PRL dyplomem ukończenia szkoły wyższej mogło się pochwalić niespełna 9% naszych rodaków[ii]. Zwiększenie udziału osób z wyższym wykształceniem w naszym kraju łączy się zazwyczaj z powstaniem wielu prywatnych uczelni w okresie transformacji ustrojowej w 1989 roku, zmianami w systemie edukacji, modyfikacjami zasad rekrutacji na studia ogółem i zmianami na rynku pracy. Zwiększony napływ kandydatów na uniwersytety, poszerzenie oferty...