HomeTagArchiwa: pańszczyzna | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/reforma-rolna-1944-1280x720.jpg

Zamiast obchodzić kolejne rocznice rozpoczęcia szlacheckiej ruchawki 22 stycznia 1863 roku, Polacy upamiętniać powinni wydarzenie będące faktycznym „wyzwoleniem narodowym” – zniesienie pańszczyzny 2 marca 1864 roku. Przeważająca większość Polaków dziś jest potomkami chłopów. Przeważająca większość etnosu polskiego w połowie XIX wieku również była chłopami. Zniesienie pańszczyzny miało więc dla przyszłego narodu polskiego nieporównanie większe znaczenie, niż bezsensowna i politycznie szkodliwa bieganina po lasach egzaltowanej młodzieży. Powstanie Styczniowe nominalnie służyć miało ideałom demokratycznym, republikańskim i narodowym...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/01/panszczyzna-1280x720.jpg

Dlaczego w Polsce tak długo nie ukształtował się nowoczesny naród? Skąd biorą się nasze cywilizacyjne zapóźnienia, a także zachowania w życiu codziennym, które stanowią relikty przeszłych stosunków społecznych i nierzadko hamują rozwój i rywalizację z innymi narodami? Na te pytania nie sposób odpowiedzieć bez analizy głębokiego podziału na Chamów i Panów, czyli folwarczno-pańszczyźnianego balastu nad Polską. W sposób popularnonaukowy zajął się tym krakowski historyk, prof. Andrzej Chwalba wraz z dziennikarzem, Wojciechem Harpulą. W efekcie powstał...