HomeTagArchiwa: biografia | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/marsz-do-Mysli-Polskiej-1280x720.jpg

Urodziłem się w Warszawie 12 lat po wojnie. Pamiętam, że na murze przedwojennej kamienicy naprzeciwko mojej śródmiejskiej podstawówki był napis „Мин нет”. Wychowałem się w rodzinie z silnymi tradycjami patriotyczno-komunistycznymi. Rodzina, korzenie tradycja Dziadek, ze strony matki, przedwojenny komunista, absolwent Politechniki Warszawskiej, oficer w kampanii wrześniowej. W oflagu założył komórkę Polskiej Partii Robotniczej. Po wyzwoleniu brał aktywny udział w odbudowie Stolicy, a później przez wiele lat, był członkiem rządu Polski Ludowej. Babcia, polonistka po Uniwersytecie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/12/W.-Putin-zastepca-mera-Petersburga-1280x720.jpg

Pisanie biografii wciąż żyjącego i aktywnego polityka to zadanie wyjątkowo karkołomne, a do tego obarczone ogromnym ryzykiem, bo przecież jego przyszłe zachowania, wypowiedzi i decyzje zburzyć mogą całą biograficzną narrację. A już z pewnością próba szczegółowego prześledzenia życiorysu Władimira Putina to przedsięwzięcie niemal z punktu widzenia autora heroiczne (chyba, że autor jest propagandystą i tanim paszkwilantem, a tych przecież jest sporo). Podjął się go brytyjski dziennikarz Philip Short. Czy uniknął oczywistych pułapek? Korespondent i jego...