FelietonyTaka będzie Białoruś jak jej młodzieży chowanie …, taka będzie Polska jak jej młodzieży chowanie!

Redakcja5 miesięcy temu
Wspomoz Fundacje

Słyszę, czytam, że oto na naszych oczach Polska zamienia się w Białoruś? I własnym uszom i oczom nie wierzę. Czyżby?! Gdy w Polsce ruguje się religię, w skrócie, dokłada wszelkich starań by zeświecczyć państwo, w przestrzeni publicznej gdy moda na amoralność, na Białorusi w edukacji duchowej i moralnej młodych ludzi upatruje się zachowania jedności narodowej, stawia się na to co „solą ziemi i światłem dla świata”, na poznawanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego i religijnego Białorusi.

I tak, w 2021 roku ruszył, na wiodącym białoruskim uniwersytecie Białoruski Uniwersytet Państwowy (ros. БГУ Biełoruskij Gosudarstwiennyj Uniwersytet, białor.БДУ Biełoruski Dzierżawnyj Uniwersytet) projekt „Dialog Kultur i Religii”. Od tego czasu studenci, nauczyciele i przedstawiciele administracji Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego regularnie odwiedzają sanktuaria i domy modlitw czołowych wyznań Republiki Białorusi. Regularnie goszczą w parafiach katolickich, jak choćby tej w Budsławiu, najważniejszym na Białorusi Narodowym Sanktuarium Katolickim pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, jednym z „siedmiu cudów Białorusi”.

Nie jest inaczej w tym roku. 15 stycznia 2024 Studenci BPU odwiedzili dwie parafie, w tym kolejny raz budsławską, i najstarszy cmentarz katolicki w Mińsku- cmentarz kalwaryjski – najstarszą zachowaną nekropolię katolicką w Mińsku, opisaną w notatkach podróżniczych Władysława Syrokomli, znanego polskiego poety, piewcy ludowości, zwanego „lirnikiem wioskowym”, lokalnego historyka XIX wieku i tłumacza epoki romantyzmu. Jak relacjonuje białoruska prasa: ”Wizyta studentów z wiodącej uczelni w kraju do sanktuariów katolickich odbyła się w ramach zakrojonego na szeroką skalę projektu „Dialog Kultur i Religii” zainicjowanego przez Białoruski Uniwersytet Państwowy.” Celem nie jedynie badanie historii i tradycji wiodących wyznań Republiki Białorusi, prowadzenie badań naukowych w zakresie studiowania architektury, malarstwa religijnego, tworzenie archiwów parafialnych, ale także, a może przede wszystkim, zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego. Studenci poznają więc historie odwiedzanych parafii, tradycje bożonarodzeniowe, zapoznają się z badaniami Kościoła w zakresie historii religii. Projekt zakłada również czynny udział przedstawicieli Kościoła Białorusi w forach dyskusyjnych, okrągłych stołach, konferencjach. Stąd przedstawiciele Kościoła, na zaproszenie kierownictwa BPU, są stałymi gośćmi wiodącej uczelni w kraju. Duchowni katoliccy brali udział w nabożeństwie z okazji niedawnych obchodów 100-lecia uczelni, są gośćmi biblioteki uniwersyteckiej, muzeum historii BPU i czynnie uczestniczą w życiu uczelni.

Co mamy w Polsce?! Abstrahując od tego jak bardzo poprzednicy uczynili, niestety, z religii w naszym kraju i traktowali Kościół Katolicki jako instrumenty rządzenia, a ich następcy, dzisiejsi włodarze „dusz” w sposób niebywale agresywny, histerycznie wręcz dziedzictwo kulturowe i religijne starają się obrzydzić, ośmieszyć, zmarginalizować po wygumkować całkowicie, konkluzja jest jedna:

Taka będzie Białoruś jak jej młodzieży chowanie …, taka będzie Polska jak jej młodzieży chowanie! Zatem, nie, Polska nie zmienia się w Białoruś, przeciwnie. Dlatego: „Boże coś Polskę, przez tak liczne wieki …”

Bożena Gaworska-Aleksandrowicz

Redakcja