AktualnościPrzyszedł czas na decyzję Rosji – dr Paul Craig Roberts

Adam Śmiech1 rok temu
Wspomoz Fundacje

Polecamy kolejny ważny tekst dra Paula Craiga Robertsa o konflikcie na Ukrainie.

Nadszedł czas decyzji dla Rosji na Ukrainie

Podejrzewam, że Kreml doszedł do wniosku, że ograniczona interwencja na Ukrainie była błędem. To nie znaczy, że Kreml zawiódł w swej próbie wyparcia ukraińskich oddziałów z Donbasu. Błąd Kremla polegał na wyobrażaniu sobie, że wojskowa interwencja może być ograniczona.

USA i NATO są obecnie zaangażowane w konflikt. Ukrainie dostarczana jest ciężka broń, a Ukraińcy szkoleni w jej użyciu. Waszyngton właśnie organizuje wysyłanie Ukrainie rakiet, które są zdolne do rażenia terytorium Rosji. W sposób oczywisty w żaden sposób konflikt ten nie jest ograniczony.

Dylemat Rosji polega na tym, że poprzez ograniczenie operacji wojskowych do regionu Donbasu na wschodzie Ukrainy, zachodnie uzbrojenie gromadzone jest na zachodzie Ukrainy, gdzie możliwe jest zbudowanie armii, dla zastąpienia tej, którą Rosjanie niszczą w Donbasie. Podczas gdy Kreml odniesie zwycięstwo uwalniając Donbas, nie osiągnie celu w postaci demilitaryzacji Ukrainy i przekształcenia jej w państwo neutralne, chyba że rozszerzy interwencję na całą Ukrainę.

Dodatkowo konflikt pogłębił się poprzez wniosek o wstąpienie do NATO neutralnych Finlandii i Szwecji. Dołączenie Finlandii do NATO w sposób zasadniczy zwiększy obecność  NATO na granicach Rosji, czemu interwencja na Ukrainie miała zapobiec.

Kreml ostrzegł, że wszystkie kraje wtrącające się w konflikt na Ukrainie będą traktowane jako strony walczące, ale nie podjął w tym kierunku żadnego działania. Rosyjska groźba jest tak dalece lekceważona, że nawet nic nie znacząca militarnie Dania otwarcie wysyła broń na Ukrainę. Konsekwencją będzie dalsze zaangażowanie USA i NATO.

Kolejną niebezpieczną sytuację wykreował Kreml swoją deklaracją o „czerwonych liniach”, której nie egzekwuje. Spóźnione i ograniczone reakcje Rosji na prowokacje Waszyngtonu są przyczyną obecnego konfliktu, jak również, te spóźnione i ograniczone reakcje są przyczyną tego, że obecny konflikt prawdopodobnie wymknie się spod kontroli.

Było rzeczą oczywistą, że Kreml potrzebuje szybkiego i całkowitego podboju Ukrainy, aby uniknąć rozszerzenia wojny poprzez interwencję Zachodu i zniechęcić nie-natowską Europę do porzucenia neutralności. Zamiast tego, ograniczona akcja Rosjan dała Waszyngtonowi miesiące czasu na poszerzenie konfliktu i podtrzymanie go po ukraińskiej porażce w Donbasie. Propaganda Zachodu zdołała nawet przekonać zachodnie społeczeństwa, że Ukraina wygrywa tę wojnę.

Kreml, jak się wydaje, nie jest w stanie zrozumieć, że nie istnieje rozwiązanie pokojowe ani dyplomatyczne. To fałszywa nadzieja Kremla pokładana w złudnych Porozumieniach Mińskich dała Waszyngtonowi 8 lat na szkolenie i ekwipowanie sił ukraińskich, by te mogły odbić tereny republik donbaskich. Cały obecny konflikt był do uniknięcia, gdyby Kreml zaakceptował prośbę Donbasu o ponowne włączenie do Rosji, tak jak w przypadku Krymu. Ten strategiczny błąd Kremla poprzedzony był jeszcze większym błędem, kiedy Kreml stał z boku i pozwolił Waszyngtonowi na obalenie rządu ukraińskiego i zainstalowanie marionetkowego reżimu wrogiego Rosji.

Podziwiam powściągliwość Kremla i niechęć do uciekania się do przemocy. Kwestią pozostaje jednak, czy tego rodzaju zachowanie nie zachęca Waszyngtonu, by zgodnie z doktryną Wolfowitza, podejmować bardziej agresywne działania wobec krajów, które stoją na przeszkodzie hegemonii USA.

Rosja może znów czekać z założonymi rękami, jak robiła to przez poprzednie 8 lat – podczas gdy Waszyngton będzie tworzył i szkolił nową armię ukraińską – albo może dokonać szybkiego nokautującego uderzenia na Ukrainie, podmienić rząd oraz dopaść i zlikwidować wszystkie elementy nazistowskie i kierowane przez CIA, albo wycofać się ze wszystkiego. W przeciwnym razie szanse na to, aby coraz większe zaangażowanie Zachodu spowodowało wymknięcie się konfliktu spod kontroli, są duże.

Kreml sam to rozumie i ostrzega przed perspektywą wojny nuklearnej, ale nie podejmuje koniecznych działań, aby tę perspektywę wykluczyć.

Dr Paul Craig Roberts

2 czerwca 2022 r.

(tłum. Adam Śmiech)

Źródło – https://www.paulcraigroberts.org/2022/06/02/decision-time-has-come-for-russia-in-ukraine/

Adam Śmiech