HomeTagArchiwa: Władysław Gomułka | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/02/bp-portert-scaled-1-1280x720.jpg

Istotą ideologii i praktyki organizacyjnej PAX-u była koncepcja trójzaangażowania: katolickiego, patriotycznego i socjalistycznego. Do dziś zarówno zwolennicy, jak i krytycy Stowarzyszenia nie mogą w istocie ustalić do jakiego stopnia temu stworzonemu przez siebie wzorcowi odpowiadał sam Bolesław Piasecki. Jego wrogowie wolą w nim wszak widzieć agenta, a w najlepszym razie cynika, karierowicza i oportunistę, a nawet tchórza ratującego życie wyparciem się własnego życiorysu i poglądów. Z kolei, współcześni zwłaszcza, fani eksponują pragmatyzm wyborów dokonywanych przez...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/02/gomulka-1280x720.jpg

6 lutego 1905 roku urodził się Władysław Gomułka. Moim zdaniem najistotniejszy przywódca okresu Polski Ludowej. Polski komunista, patriota, więzień sanacji, więzień okresu bermanowszczyzny i symbol jej końca. I sekretarz KC PPR (1943–1948), I sekretarz KC PZPR (1956–1970), w latach 1945–1949 I wicepremier i minister Ziem Odzyskanych. Poseł do Krajowej Rady Narodowej, na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL II, III, IV i V kadencji. W latach 1957–1971 członek Rady Państwa. Budowniczy Polski Ludowej. Zmarł w...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/11/PRL-2-1-1280x720.jpg

Oglądałem wczoraj w telewizji program o „Aferze mięsnej” w 1965 roku. Wyroki, które w niej zapadły zostały nazwane zbrodnią komunistyczną. Z niezrozumiałego dla mnie powodu zilustrowano to opaską WP, taka jaką nosili żołnierze Armii Krajowej. Sugerowano, że na karze śmierci w tym procesie dla oskarżonych zależało przywódcy Polski Ludowej Władysławowi Gomułce. Samego Gomułkę nazwano krwawym kacykiem. Nie wolno moim zdaniem godzić się na taka narrację. To jest skrajnie nieuczciwe. Afera polegała na kradzieży w wielkim...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/10/gomulka-2-1280x720.jpg

Historia Polski po zakończeniu II wojny światowej mierzona jest dosyć wyraźnymi zwrotami związanymi zarówno z przetasowaniami personalnymi na szczeblu krajowym jak i ze zmianą sytuacji na świecie. Sam koniec wojny, po okropnościach niemieckiej okupacji musiał wywołać uczucie ulgi, jednak radość z jej zakończenia u sporej części Polaków skażona była niepokojem związanym z narzuconymi siłą zmianami ustrojowymi, terytorialnymi, a także ostrą walką polityczną mającą znamiona wojny domowej. Utrata faktycznej niepodległości, obecność wojsk radzieckich, niepewność co do...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/08/A.-Duda-na-froncie-UA-1280x720.jpg

Na początku września 1939 roku mój ojciec wywiózł swoją żonę, a moją późniejszą matkę, z Warszawy za granicę, do majątku jego matki, a mojej babci Zofii, gdzie zamieszkiwała wraz z dziećmi do końca wojny. Dla mojej matki, która żyła tam w znakomitych, wręcz w luksusowych warunkach, wojna była czymś absolutnie abstrakcyjnym! Za wyjątkiem tego, że mój ojciec, a jej mąż opuścił swoją rodzinę ponieważ poszedł walczyć. Poszedł wyzwalać Polskę. Po zakończeniu działań wojennych mój ojciec,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/08/Wladyslaw-Gomulka-1280x720.jpg

W okresie mojej młodości, za rządów Władysława Gomułki (1956–1970), uczestniczyłem wielokrotnie w mitingach i marszach antywojennych (np. kryzys kubański w 1962 roku, amerykańskie bombardowania Laosu w 1964 roku, od 2 marca 1965 roku – zmasowane amerykańskie bombardowania Wietnamu Północnego w ramach operacji Rolling Thunder, która trwała do października 1968 roku itd). Polityczny sens inspirowanych za rządów Gomułki protestów antywojennych polegał między innym na tym, że w ten sposób Gomułka skutecznie ograniczał możliwość wplątania Polski w niechcianą...