HomeTagArchiwa: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/03/sawa.jpg

Jak wiadomo Polski Autokefaliczny Prawosławny (PAKP) nie uznaje Prawosławnej Cerkwi Ukrainy (PCU). Zamiast obrzucać inwektywami PAKP warto przeanalizować motywy, którymi on się kieruje. Żeby zrozumieć sytuację cerkiewną na Ukrainie należy się cofnąć do czasów  schyłkowego ZSRR. Tzw. Ukraiński Patriarcha Filaret, w czasach ZSRR metropolita kijowski i agent KGB, bezwzględnie zwalczający próby wprowadzenia liturgii w języku ukraińskim na terenie metropolii kijowskiej liczył, że po śmierci patriarchy Wszechrusi Pimena za swoje zasługi dla ZSRR zostanie nowym patriarchą....

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/09/ukrainski-obraz-cerkiewny-z-Bandera-1280x720.jpg

Powołanie jeszcze przez reżim Petra Poroszenki własnej prawosławnej organizacji kościelnej, której przyznano państwowy monopol na reprezentowanie wschodnich chrześcijan na Ukrainie, stanowiło usankcjonowanie trwającej już od Euromajdanu kampanii agresji przeciw jedynej kanonicznej wspólnocie, jaką na tych terenach stanowi Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego. Akcja ta spotykała się z aplauzem rusofobicznych środowisk w Polsce, bezkrytycznie pomijających antychrześcijańskie i antyreligijne podłoże gwałtownej westernizacji, a więc w praktyce neoliberalnej ateizacji Ukrainy, gdzie napadom na cerkwie towarzyszy wprowadzana pod takie...