HomeTagArchiwa: polityka migracyjna | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/01/Holandia-ulica-1280x720.jpg

Alarmujące wieści ogłosiła niedawno służba prasowa partii Forum voor Democratie (Forum dla Demokracji – FVD). Na skutek wieloletniej masowej imigracji rdzenni mieszkańcy Holandii stali się mniejszością w największych miastach swojego kraju. Holendrzy muszą się integrować z… imigrantami „W Amsterdamie, Rotterdamie i Hadze – przekonuje serwis informacyjny FvD – osób pochodzenia holenderskiego jest już mniej niż 46 procent. Ta nowa demograficzna rzeczywistość powoduje gigantyczne konsekwencje. Prasa zastanawia się teraz głośno, dlaczego Holendrzy nie integrują się ze...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/09/imigranci-w-Szwecji-1280x720.jpg

Polska najwyraźniej przyjęła skandynawski model polityki wobec migrantów. Niestety, znany jest on ze swojej nieskuteczności pod względem inicjowania procesów asymilacyjnych oraz charakteryzuje się uprzywilejowywaniem imigrantów względem ludności tubylczej. Tym bardziej nasza sytuacja jawi się jako komiczna w świetle faktu, iż nie tak dawno Polacy lubowali się w dowcipkowaniu na temat skrajnej głupoty Szwedów czy Norwegów (w najmniejszym stopniu Finów), której dopuszczają się wobec roszczeniowych przybyszów. Bez asymilacji Okazuje się bowiem, iż my sami postępujemy w...