HomeTagArchiwa: NATO | Strona 2 z 15 | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/04/kobieta-w-Wojsku-Polskim-1280x720.jpg

 Kobiety z orientacji feministycznych szeroko i oczywiście negatywnie komentują pomysły Sławomira Mentzena, który zaproponował, przynajmniej teoretycznie zlikwidowanie możliwości dokonywania rozwodu cywilnego, tj. ślub cywilny miałby być nierozwiązywalny na podobnie jak… właściwie tylko rzymskokatolicki (choć i tutaj, za wzorem Jacka Kurskiego można postarać się o stwierdzenie nieważności ślubu sakramentalnego). Ewidentnie Mentzen nie uznaje faktu, iż żyjemy w kraju, gdzie stoją i meczety, i cerkwie, i synagogi, i zbory, i wiele innych świątyń rozmaitych konfesji, w ramach...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/04/photo_2023-04-07_12-43-08-1280x720.jpg

Wiedeń to historyczna stolica dyplomacji, konferencji międzynarodowych i inicjatyw pokojowych łączących wysiłki Wschodu i Zachodu w dążeniu do koegzystencji w oparciu o poszanowanie podmiotowości wszystkich zainteresowanych stron. Pod koniec marca w tym prawdziwym centrum Europy, na zaproszenie Wiener Akademikerbund (WBA) oraz Center for Geostrategic Studies. spotkali się analitycy i politycy z Niemiec, Włoch, Austrii, Francji, Syrii, Serbii i Polski, by wspólnie zastanowić się nad współczesnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa europejskiego. W kongresowej stolicy WBA to organizacja...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/04/maidan-6-1280x720.jpg

Zwięzła praca amerykańskiego autora, polecana m.in. przez prof. Johna Mearsheimera i Johna Matlocka. Abelow pisze, że USA i Zachód w ciągu trzech ostatnich dekad usilnie „pracowały” nad tym, by do tej wojny doszło. Co zrobiły?: * Rozszerzyły NATO o ponad tysiąc mil na wschód, zbliżając się do granic Rosji, łamiąc deklaracje wcześniej udzielone Moskwie. * Wycofały się jednostronnie z traktatu o antybalistycznych pociskach rakietowych i umieściły systemy wyrzutni antybalistycznych w nowo przyłączonych krajach NATO. Wyrzutnie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/03/Austria_Parlament_Front-Ausschnitt-1280x720.jpg

Posłowie Wolnościowej Partii Austrii (FPÖ) ostentacyjnie wyszli z Sali obrad podczas przemówienia (on line) Wołodymyra Zełeńskiego. Po przemówieniu lider FPÖ Herbert Kickl powiedział na konferencji prasowej, że partie, które były obecne podczas przemówienia, były „zastępczymi agentami USA i NATO”. Według Kickla wszyscy łamią neutralność. Lider FPÖ Herbert Kickl skrytykował kilka godzin po wirtualnym wystąpieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w parlamencie, że spotkanie było „fałszywe” i „inscenizowane”. Zwracając się do partii obecnych na przemówieniu Zełenskiego, Kickl...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/03/bergen-2071381_1280-1280x720.jpg

Kraje nordyckie podpisały porozumienie o utworzeniu wspólnej nordyckiej obrony powietrznej. Będzie to pierwszy krok do budowy wspólnych nordyckich sił zbrojnych, a w konsekwencji do utworzenia wspólnego nordyckiego państwa, którego budowa (bez zbędnego rozgłosu) trwała od dawna a obecnie wchodzi w fazę finalną. Nordycka integracja ma 1000 letnią tradycję Chrześcijaństwo i państwowa metoda organizacji życia społecznego do Skandynawii przyszły z Bizancjum poprzez Polskę. Dokonało się to poprzez bizantyjską cesarzową Teofanię i jej „wychowanicę”, Świętosławę Mieszkównę, żonę...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/03/war-1280x720.jpg

Mija właśnie 20 lat od rozpoczęcia jednej z krwawych, amerykańskich Wojen kolonialnych, II wojny irackiej w Zatoce Perskiej. Dziś za naszą wschodnią granicą trwa kolejna amerykańska wojna, w którą chce nas uwikłać «rządząca» w Warszawie proamerykańska Partia Wojny, będąca w roku 2003 za zniszczeniem Iraku. Dziś Partia Wojny chce nas, w interesie Ameryki uwikłać w wojnę na Ukrainie, stając jednocześnie rzekomo w obronie Papieża Pokoju, zaatakowanego tak bluźnierczo przez amerykańsko-ubecką stację telewizyjną, Papieża, który w...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/03/Francja-protesty-1280x720.jpg

Paryż płonie. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni. Wbrew pozorom, wynik oporu Francuzów może mieć wpływ także na nas. Potencjał wyzwoleńczy w Europie Jeżeli zgodzimy się, że europejskie systemy polityczne są już tak zakonserwowane, że „ogólny kierunek” tamtejszych elit może się zmienić wyłącznie pod naciskiem narodów w tychże państwach; oraz że jest to warunek zmiany geopolitycznej, tj. odejścia którejś części Europy od znanego „konsensusu waszyngtońskiego” – to musimy kibicować tym francuskim...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/03/nato-4-1280x720.jpg

Od czasów starożytnych znana jest klauzula w traktatach sojuszniczych, zobowiązująca sprzymierzonych władców do udzielenia sobie wzajemnej pomocy w przypadku zbrojnej napaści ze strony kogoś trzeciego. Klauzula ta odnosi się do okoliczności – zdarzeń, faktów lub czynności, które uruchamiają dźwignię solidarnej pomocy i noszą nazwę casus foederis. Dosłownie oznacza to „przypadek przymierza”, nakładający na strony aliansu zobowiązania kolektywne. Z czasem te zobowiązania z władców przeszły na państwa. Swoją drogą, co powoduje, że żaden z polityków nie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/03/baltops-1280x720.jpg

To jedna z największych zagadek początku naszego stulecia. Ostatnio przekonującej odpowiedzi na to pytanie udzielił Seymour Hersh, który w swojej karierze ujawnił takie tajemnice jak masakra w My Lai, operacja Azorian, obalenie przez CIA Salvadora Allende, czy w końcu tortury w więzieniu Abu Ghurajb. Jak więc wysadzono Nord Stream według tego kultowego amerykańskiego dziennikarza śledczego? Decyzja rodziła się długo. Prace nad wysadzeniem rozpoczęto ponad dziewięć miesięcy wcześniej, jeszcze przed wybuchem wojny ukraińskiej. W grudniu, gdy...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/03/merkel.jpg

Jedną z głównych tez pisowskiej propagandy jest twierdzenie, że w okresie rządów PO mieliśmy w Polsce „rosyjsko-niemieckie kondominium”, które sprawiało, że staliśmy się krajem podporządkowanym, a nawet okupowanym. Teraz zaś, „wybiliśmy” się na niepodległość i maszerujemy w kierunku mocarstwowym. Przypomina to pisz wymaluj propagandę sanacyjną w przededniu II wojny światowej. Autorem tezy o „rosyjsko-niemieckie kondominium” jest Jarosław Kaczyński, który co prawda zaczynał swoją karierę polityczną w III RP jako zwolennik niemieckiej chadecji (PC zabiegało o...