HomeTagArchiwa: Krzysztof Gutorski | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/09/szparka-jarka-1280x720.jpg

Przemiany kulturowe (nie zawsze kulturalne) po transformacji ustrojowej w 1989 roku wymagają obszernych i wnikliwych badań uczonych różnych specjalności. Zmiany są widoczne nawet dla „zwykłego człowieka”, nie tylko dla kulturoznawcy. Wymienię amatorsko) pobieżnie i skrótowo niektóre z nich, koncentrując się na objawach, nie wnikając głębiej w przyczyny i historię. Wspomnę tylko, że okres potransformacyjny dzieli się wyraźnie na bardziej liberalny przed 2015  i bardziej konserwatywny po 2015. Zacznę jednak od kulturobiorców – społeczeństwa. Wskutek transformacji...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/06/vfgdfwcdw-1280x720.jpg

Biada zwyciężonym! Do nich zaliczają się nie tylko pokonani w wojnach czy w wyborach, lecz także przez los. Byli nimi chłopi pańszczyźniani, teraz prekariusze – pracownicy najemni, których płaca nie zapewnia godnego życia (ani zdolności kredytowej), nisko płatni pracownicy „budżetówki” – personel medyczny, nauczyciele, urzędnicy itd. Są nimi także drobni przedsiębiorcy, zmuszeni do bankructwa, przegrani przy transformacji ustrojowej, bezdomni i niesprawni. Chwała zwyciężonym! Nie tylko ulegającym przemocy, ale wszystkim wyliczonym uprzednio, którzy – choć pokonani...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/04/krabpapa-1280x720.jpg

Rzymianie mieli przysłowie, że historia jest nauczycielką życia. Wydaje się, że w Polsce nie ma ono zastosowania. Wręcz przeciwnie, zarówno rządzący politycy, jak i większość społeczeństwa udowadnia, że u nas owo przysłowie nie działa. Nie zamierzam konkurować z Aleksandrem Bocheńskim i pisać ciąg dalszy „Dziejów głupoty w Polsce”, zajmę się tylko jednym przypadkiem. 8 maja 1945 zakończyła się w Europie II wojna światowa. Polska była w grupie państw zwycięskich, choć decyzją mocarstw znalazła się w...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/03/gutorski-1280x720.jpg

W Myśli Polskiej (2.10.2022) Ronald Lasecki w artykule „Światopogląd biocentryczny” omówił książkę Teodora Roszaka „”Ecepsychology: Restoring the Earth, Healing the Mind”. (Ekopsychologia: odnowienie Ziemi, uzdrowienie umysłu). Jest to nowoczesne spojrzenie na psychologię, naukę o życiu psychicznym. Zanim streszczę to omówienie, wspomnę o swoich „spotkaniach” z psychologią. Onego czasu (w szkole i na studiach), pod wpływem lekcji religii i znajomego jezuity, traktowałem psychologię jako naukę o życiu psychicznym człowieka, jako najwyższego dzieła Stworzyciela. Człowiek ma czynić...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/01/2313348-1024x683-1-1280x720.jpg

Sobór Watykański II (1962-1965) stwierdził, że dobro wspólne to suma warunków życia społecznego, jakie zrzeszeniom bądź poszczególnym członom społeczeństwa pozwalają osiągnąć pełniej i łatwiej własną doskonałość. Definicja świecka określa dobrem wspólnym wszelkie środki i wartości potrzebne dla rozwoju człowieka: dobra doczesne, konsumpcyjne, kulturalne. Mniej górnolotnie: dobro wspólne to kultura materialna i duchowa, którą każdy wytwarza i z niej korzysta. Każda społeczność – od rodzin po ludzkość – ma określone dobro wspólne. Nie zależy od formy...