HomeTagArchiwa: Kościół rzymskokatolicki | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/03/PAP-1.jpg

Marian Gołębiewski urodził się w 22 września 1937 roku w Trzebuchowie. Ukończył Niższe Seminarium Duchowne im. Jana Długosza we Włocławku. W latach 1956-1962 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W czerwcu 1962 r. został wyświęcony na prezbitera przez biskupa diecezjalnego włocławskiego Antoniego Pawłowskiego. Gołębiewski odbył studia w zakresie badania Pisma Świętego na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, naukę kontynuował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Doktorat uzyskał w 1976 roku, zaś w...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/02/Ukraina-neonazisci-1280x720.jpg

Po upadku realnego socjalizmu w dostrzegłem, że Polska dryfuje w kierunku faszyzmu. W związku z tym pozytywnie odpowiedziałem na propozycję ówczesnego redaktora naczelnego „Nigdy Więcej”, pana Marcina Kornaka i napisałem dwa artykuły na temat faszyzmu iberyjskiego: hiszpańskiego i portugalskiego. Wyjaśniam, że ówczesne czasopismo „Nigdy Więcej” miało znacząco inny, bardziej pozytywny charakter niż obecnie. Trzeci mój artykuł, który wysłałem do redakcji „NW”, dotyczący faszyzmu włoskiego, nigdy się nie ukazał. Faszyzm po socjalizmie Podejrzewam, że po ukazaniu...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/09/ukrainski-obraz-cerkiewny-z-Bandera-1280x720.jpg

Powołanie jeszcze przez reżim Petra Poroszenki własnej prawosławnej organizacji kościelnej, której przyznano państwowy monopol na reprezentowanie wschodnich chrześcijan na Ukrainie, stanowiło usankcjonowanie trwającej już od Euromajdanu kampanii agresji przeciw jedynej kanonicznej wspólnocie, jaką na tych terenach stanowi Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego. Akcja ta spotykała się z aplauzem rusofobicznych środowisk w Polsce, bezkrytycznie pomijających antychrześcijańskie i antyreligijne podłoże gwałtownej westernizacji, a więc w praktyce neoliberalnej ateizacji Ukrainy, gdzie napadom na cerkwie towarzyszy wprowadzana pod takie...