HomeTagArchiwa: Kościół polski | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/01/cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844.jpeg

Poniedziałek 24 stycznia br. przyniósł nam wspólne oświadczenie-apel hierarchów polskiego Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w sprawie ukraińskiej, pod tytułem „O POSZUKIWANIE DIALOGU I POROZUMIENIA W CELU ZAŻEGNANIA NIEBEZPIECZEŃSTWA DZIAŁAŃ WOJENNYCH”. To poszukiwanie dialogu i porozumienia sprowadza się do stwierdzenia, że „W swoich wystąpieniach przywódcy wielu państw wskazują na zwiększanie presji ze strony rosyjskiej wobec Ukrainy, u której granic masowo gromadzone jest uzbrojenie i wojsko. Okupacja Donbasu i Krymu dowiodły, iż Federacja Rosyjska –...