HomeTagArchiwa: Grecja | Myśl Polska

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Grecji Geoffrey Pyatt na konferencji poświęconej wolności religijnej zaatakował bezpośrednio Rosyjską Cerkiew Prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego, a pośrednio przyznał, na które z cerkwi stawia Waszyngton. Według niego, Rosja „dąży do rozbicia jedności Cerkwi Prawosławnej, siejąc chaos i kwestionując suwerenność niepodległych krajów prawosławnych”. Pyatt pochwalił przy tym Cerkiew Grecji i jej zwierzchnika abp Hieronima II za uznanie Prawosławnej Cerkwi Ukrainy. Zaapelował o podobną decyzję do pozostałych cerkwi prawosławnych, stwierdzając, że tomos patriarchy konstantynopolskiego Bartłomieja I, wydany...