HomeTagArchiwa: Witold Modzelewski | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/05/modzelewski-3-1-1280x720.jpg

Wbrew medialno-politycznej propagandzie, nie jesteśmy w sensie prawnym w stanie wojny z kimkolwiek, a zwłaszcza z Rosją. Nie wypowiedziały nam wojny również Afganistan oraz Irak, mimo że bez ich zgody wkroczyliśmy zbrojnie na ich terytorium. Nie wiem na ile prawdziwe są stwierdzenia o naszej obecności wojskowej na Ukrainie (ponoć już zginęli tam nasi żołnierze), ale z tego co wiem również nie prowadzimy wojny z tym państwem. Prawdą jest to, że na naszym terytorium stacjonują obce...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/05/modzelewski-3-1280x720.jpg

Grupa działaczy polonijnych, reprezentujących skupiska naszych rodaków z wielu państw, podpisała apel do władz naszego kraju, w którym protestują przeciwko wciąganiu naszego państwa w wojnę z Rosją. Oczywiście w proukraińskich (czyli wszystkich) mediach naszego kraju nie ma o tym apelu ani słowa, bo tam twardo promowany jest wizerunek „jedności politycznej wszystkich Polaków”, których być może wiele dzieli, lecz łączy sługostwo wobec Ukrainy oraz „nienawiść do Putina”. Apel działaczy polonijnych będzie więc przemilczany a wszechobecna cenzura...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/03/modzelewski-3-1-1280x720.jpg

Fiasko polityki wschodniej Unii Europejskiej jest już zbyt widoczne i oczywiste, że nie sposób jego zagadać proukraińskimi frazesami (konieczne „wsparcie dla „walczącej Ukrainy”) lub mętnymi uzasadnianiami, które są swoistym przyznaniem się do klęski. Wszystkie najważniejsze działania tej polityki okazały się szkodliwym błędem lub były – jak się dziś mówi – „kontrskuteczne”, względnie zostały zbudowane na błędnych prognozach. Powiedzmy tylko o najważniejszych: * bezsensowne – z punktu widzenia zarówno zadeklarowanego celu jak i interesów państw UE...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/03/modzelewski-3-1280x720.jpg

Masowy bunt rolników (i nie tylko) przeciwko władzy – tej unijnej i miejscowej – uzasadnia pytanie podstawowe: kto reprezentuje interes ogółu obywateli, czyli kto jest deponentem Rzeczy Publicznej (Rzeczypospolitej)? Odpowiedź jest oczywista, nie muszę być dosłowny. Nastąpiła bowiem częściowa delegitymizacja (takie mądre słowo) nie tylko formalnych organów sprawujących formalną władzę, lecz pośrednio również klasy politycznej, bo nikt z jej grona nie stanął po stronie obywateli (czyli Rzeczypospolitej) – i u nas, a tym bardziej w...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/02/modzelewski-3-1280x720.jpg

Prawidłowością ostatnich ponad dwustu lat w naszym kraju była swoista symetria: materialna mizeria większości naszych obywateli szła często w parze z bogactwem duchowym lub intelektualnym. I odwrotnie – wraz ze wzrostem bogactwa określonych jednostek lub nawet całych grup społecznych pogłębiało się ich ubóstwo duchowe lub intelektualne albo podlegało degradacji. Dało się zaobserwować również analogiczną korelację między biedą a przywiązaniem do polskości: ucieczka od biedy wiązała się (do dziś?) również z porzuceniem polskości. Można nawet sformułować...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/01/modzelewski-3-1280x720.jpg

Polityczno-prawna dintojra na politycznych przeciwnikach nie jest najlepszym programem politycznym i z zasady jej rachunki płacą obywatele danego państwa. Tak przynajmniej diagnozują pesymiści, którzy wierzą że dobrze rządzone państwo jest potrzebne obywatelom. Optymiści widzą to inaczej: gdy klasa polityczna zajmuje się sobą i jej głównym (jedynym?) programem politycznym jest wzajemne wyniszczenie, „lud pracujący miast i wsi” korzysta z wakacji od polityków, którzy ponoć szkodzą obywatelom. Ci sami optymiści również twierdzą, że najgorszym wariantem ewolucji systemu...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/12/modzelewski-3-1280x720.jpg

Rozmowa z prof. Witoldem Modzelewskim, byłym wiceministrem finansów ds. podatków, prezesem Instytutu Studiów Podatkowych i autorem publikacji z serii „Polska-Rosja”. Zacznę nieco prowokacyjnie. Czy wydawanie serii publikacji Polska-Rosja, po rozpoczęciu nowej fazy wojny na Ukrainie, gdy w Polsce przyjęto wobec Rosji politykę cancel culture, nie spotkało się z jakimiś atakami na pańską osobę? – Były pojedyncze przykłady oburzenia, że „można mieć takie poglądy”, nawet w jednej z popularnych gazet, ale nie jest to coś, co...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/11/modzelewski-i-JE-1280x720.jpg

Ukazał się kolejny tom szkiców polsko-rosyjskich prof. Witolda Modzelewskiego (z głosami wstępnymi: Marii Szyszkowskiej, Stanisława Bielenia, Adama Wielomskiego, Mateusza Piskorskiego, Jana Engelgarda i Artura Bartoszewicza). We wstępie do tego tomu autor pisze: „To już dziesiąty, zarazem jubileuszowy tom  cyklu „Polska–Rosja”. W istotnej części poświęcony jest on problematyce współczesnej, bo jesteśmy od prawie dwóch lat pod przemożnym wpływem codzienności, którą zdominowały wojna propagandowa z Rosją, ograniczenia formalne i faktyczne wolności słowa oraz zorganizowana lub spontaniczna nagonka...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/09/modzelewski-newa-1280x720.jpg

Zapewne większość z nas podziela powszechne przekonanie, że prowadzona od kilku lat polityka proukraińska w wykonaniu (prawie) całej klasy politycznej, a już na pewno POPiSu, zasługuje – w najprzychylniejszym wariancie – na miano „romantycznej”. Angażując bezwarunkowo nasze siły i środki za darmo dostarczamy władzom w Kijowie uzbrojenie, paliwa oraz ponoć również energię elektryczną (to dlatego jest u nas aż tak droga?), tracimy rynki zbytu i tanich dostawców w imię (jakoby) szlachetnych idei prawa do niezależności...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/08/komuna-1280x720.jpg

Od ponad trzydziestu lat głównym zadaniem zjednoczonych elit polityczno-medialnych III RP jest zohydzanie poprzednich czterdziestu pięciu lat naszej historii. Jest tu pełna zgoda ponad podziałami (podobnie jak w przypadku polityki zagranicznej – ale o tym innym razem): okres zwany dziś PeeReLem był wyjątkowo „ponury”, „nędzny”, „okrutny” i „absurdalny”, czego koronnym dowodem jest komedia pt. „MIŚ”, traktowana przez „pokolenie JP2” jako reportaż dokumentalny. Był to również „ustrój zbrodniczy”, a jedną z najważniejszych „zbrodni komunistycznych” była przymusowa...