HomeTagArchiwa: Witold Modzelewski | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/02/modzelewski-3-1280x720.jpg

Prawidłowością ostatnich ponad dwustu lat w naszym kraju była swoista symetria: materialna mizeria większości naszych obywateli szła często w parze z bogactwem duchowym lub intelektualnym. I odwrotnie – wraz ze wzrostem bogactwa określonych jednostek lub nawet całych grup społecznych pogłębiało się ich ubóstwo duchowe lub intelektualne albo podlegało degradacji. Dało się zaobserwować również analogiczną korelację między biedą a przywiązaniem do polskości: ucieczka od biedy wiązała się (do dziś?) również z porzuceniem polskości. Można nawet sformułować...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/01/modzelewski-3-1280x720.jpg

Polityczno-prawna dintojra na politycznych przeciwnikach nie jest najlepszym programem politycznym i z zasady jej rachunki płacą obywatele danego państwa. Tak przynajmniej diagnozują pesymiści, którzy wierzą że dobrze rządzone państwo jest potrzebne obywatelom. Optymiści widzą to inaczej: gdy klasa polityczna zajmuje się sobą i jej głównym (jedynym?) programem politycznym jest wzajemne wyniszczenie, „lud pracujący miast i wsi” korzysta z wakacji od polityków, którzy ponoć szkodzą obywatelom. Ci sami optymiści również twierdzą, że najgorszym wariantem ewolucji systemu...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/12/modzelewski-3-1280x720.jpg

Rozmowa z prof. Witoldem Modzelewskim, byłym wiceministrem finansów ds. podatków, prezesem Instytutu Studiów Podatkowych i autorem publikacji z serii „Polska-Rosja”. Zacznę nieco prowokacyjnie. Czy wydawanie serii publikacji Polska-Rosja, po rozpoczęciu nowej fazy wojny na Ukrainie, gdy w Polsce przyjęto wobec Rosji politykę cancel culture, nie spotkało się z jakimiś atakami na pańską osobę? – Były pojedyncze przykłady oburzenia, że „można mieć takie poglądy”, nawet w jednej z popularnych gazet, ale nie jest to coś, co...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/11/modzelewski-i-JE-1280x720.jpg

Ukazał się kolejny tom szkiców polsko-rosyjskich prof. Witolda Modzelewskiego (z głosami wstępnymi: Marii Szyszkowskiej, Stanisława Bielenia, Adama Wielomskiego, Mateusza Piskorskiego, Jana Engelgarda i Artura Bartoszewicza). We wstępie do tego tomu autor pisze: „To już dziesiąty, zarazem jubileuszowy tom  cyklu „Polska–Rosja”. W istotnej części poświęcony jest on problematyce współczesnej, bo jesteśmy od prawie dwóch lat pod przemożnym wpływem codzienności, którą zdominowały wojna propagandowa z Rosją, ograniczenia formalne i faktyczne wolności słowa oraz zorganizowana lub spontaniczna nagonka...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/09/modzelewski-newa-1280x720.jpg

Zapewne większość z nas podziela powszechne przekonanie, że prowadzona od kilku lat polityka proukraińska w wykonaniu (prawie) całej klasy politycznej, a już na pewno POPiSu, zasługuje – w najprzychylniejszym wariancie – na miano „romantycznej”. Angażując bezwarunkowo nasze siły i środki za darmo dostarczamy władzom w Kijowie uzbrojenie, paliwa oraz ponoć również energię elektryczną (to dlatego jest u nas aż tak droga?), tracimy rynki zbytu i tanich dostawców w imię (jakoby) szlachetnych idei prawa do niezależności...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/08/komuna-1280x720.jpg

Od ponad trzydziestu lat głównym zadaniem zjednoczonych elit polityczno-medialnych III RP jest zohydzanie poprzednich czterdziestu pięciu lat naszej historii. Jest tu pełna zgoda ponad podziałami (podobnie jak w przypadku polityki zagranicznej – ale o tym innym razem): okres zwany dziś PeeReLem był wyjątkowo „ponury”, „nędzny”, „okrutny” i „absurdalny”, czego koronnym dowodem jest komedia pt. „MIŚ”, traktowana przez „pokolenie JP2” jako reportaż dokumentalny. Był to również „ustrój zbrodniczy”, a jedną z najważniejszych „zbrodni komunistycznych” była przymusowa...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/08/modzelewski-newa-1280x720.jpg

Ponoć nadchodzi jakieś „otrzeźwienie”. Pacjenci są bowiem w stanie zamroczenia, a rzecz dotyczy pacjenta zbiorowego (prawie cała klasa polityczna, wszystkie „opiniotwórcze” media, a być może również większość społeczeństwa). Objawami tego zamroczenia są oczywiste „deficyty” w postaci braku kontaktu z rzeczywistością i skłonność do samookaleczeń. Zamroczony pacjent roi sobie, że czym większe będzie zubożenie naszych obywateli, tym szybciej nastąpi całkowite zwycięstwo ekipy Zełeńskiego (zwanych przez miejscową opozycję „zielonymi trubadurami”) w wojnie z Rosją, a ową wojnę...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/07/modzelewski-newa-1280x720.jpg

W „opiniotwórczych mediach” prawie nie ma już publicystyki politycznej a nawet historycznej: zastąpiła ją nachalna propaganda, która ma trzy uzupełniające się nurty: * proamerykański, a dokładnie probidenowski, sławiący siłę i „sprawność” (także nowe słówko) tzw. światowego przywództwa, * proukraiński, my jesteśmy ich „sługą”, bo ponoć Ukraińcy walczą z Rosją „w naszej obronie”, a my mamy spełniać ich wszelkie żądania, * antyrosyjski, bo wrogość wobec wszystkiego co rosyjskie jest (jakoby) naszym narodowym obowiązkiem. Wspólnym wątkiem tej...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/05/modzelewski-mn-1280x720.jpg

Dwa istotne wydarzenia trwale zmieniły a w zasadzie zburzyły propagandowy obraz wojny rosyjsko-ukraińskiej, który bezwzględnie, nie szczędząc środków zbudowano przez miniony rok z udziałem zwłaszcza „wolnych mediów”. Pierwszym, najważniejszym jest ekonomiczna katastrofa polskiego rolnictwa w wyniku nieoclonego napływu ukraińskich płodów rolnych. Drugim jest równie masowy wyciek tajnych dokumentów amerykańskich dotyczących tej wojny. Pierwsze z nich unaoczniły (boleśnie) oczywistą tezę, że prowojenna polityka wschodnia jest dla nas nie tylko całkowicie nieopłacalna, lecz wręcz katastrofalna ekonomicznie. Straty...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/03/kryzys-1280x720.jpg

Zgodnie z niepoprawnymi prognozami gospodarka ostro hamuje, spada nominalnie i realnie popyt konsumpcyjny, drożyzna nośników energii minimalizuje lub wręcz przekreśla opłacalność wielu dziedzin działalności. Likwidują działalności nie tylko mali przedsiębiorcy: z rynku znikają również ci więksi, nawet bardzo znani. Później przyjdzie czas na dużych. Powszechne zubożenie będące skutkiem wojny handlowej prowadzonej z Rosją rodzi głębokie zjawiska recesyjne: cofnęliśmy się już w czwartym kwartale 2022 r., początek tego roku będzie prawdopodobnie jeszcze gorszy. Gospodarka, która od...