HomeTagArchiwa: Jan Engelgard | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/06/zamek-1280x720.jpg

Mój pierwszy wpis na facebooku po otrzymaniu z rąk Autorki omawianej książki brzmiał: „Dzisiaj w Muzeum Niepodległości otrzymałem egzemplarz tej książki od autorki (z dedykacją). \Już pobieżna lektura nasuwa wniosek, że jest to książka bardzo ważna, pokazująca działalność organizacji społecznej, która w okresie po Październiku skupiła wybitnych ludzi o różnych poglądach, byłych akowców, żołnierzy 1 Armii WP, historyków (wielu znałem potem z okresu studiów na UW), dziennikarzy, aktorów, twórców sztuki. W wykazie  zaproszonych na I...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/05/Debata-antywojenna-16-1280x720.jpg

Już po raz szesnasty tygodnik „Myśl Polska” współorganizował Debatę Antywojenną z udziałem naukowców, ekspertów i publicystów. Tym razem odbyła się ona w Warszawie przy wsparciu stołecznego Klubu Myśli Polskiej oraz Fundacji Swobód Obywatelskich im. Andrzeja Leppera. W dyskusji udział wzięli prof. Stanisław Bieleń, dr Edward Karolczuk (publicysta, członek Stowarzyszenia Marksistów Polskich), dr Robert Potocki (politolog, ukrainoznawca), Jan Engelgard (redaktor naczelny „Myśli Polskiej”), Adam Śmiech („Myśl Polska”) oraz dr Mateusz Piskorski („Myśl Polska” i kanał Wbrew...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/04/duda-4-1280x720.jpg

Wydawało się, że po srogiej lekcji polityki, jakiej władze w Kijowie udzieliły rządowi PiS i samemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, co doskonale opisał w swojej książce „Polska na wojnie” Zbigniew Parafianowicz, nastąpi opamiętanie. Tymczasem pan prezydent zachowuje się tak, jakby nic się nie stało. Oto dowiadujemy się, że w minionym tygodniu Andrzej Duda uczestniczył w szczycie inicjatywy Trójmorza. Spotkanie, w którym oprócz polskiego prezydenta udział wzięli: Wołodymyr Zełenski, Petr Pavel, Gitanas Nauseda i m.in. Edgars Rinkeviczs,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/03/431522031_360945956939725_2272411550588501371_n-1280x720.jpg

Dzisiaj 83-te urodziny obchodzi „Myśl Polska”. Wyszły do tej pory 2494 numery … Dokładnie 20 marca 1941 roku w Londynie ukazał się pierwszy numer tego zasłużonego dla naszego narodu i naszej ojczyzny pisma. Pismo powstało jako organ Stronnictwa Narodowego (SN). Jego pomysłodawcą był prof. Władysław Folkierski, który to stanął na czele Komitetu Redakcyjnego MP. Pierwszym redaktorem naczelnym został Marian Rojek. Po nim funkcję przejął sam prezes Stronnictwa Narodowego Tadeusz Bielecki. Kolejni naczelni również byli niezwykle...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/03/MKP-3-1280x720.jpg

W dniu 24 lutego 2024 roku gościem Klubu Myśli Polskiej w Łodzi był red. Jan Engelgard, który zaprezentował książkę swojego autorstwa: „Roman Dmowski i trzy pokolenia narodowców”. W pracy tej autor dokonał wyodrębnienia trzech generacji obozu narodowego, które pomimo różnic pokoleniowych i zmieniającej się sytuacji w kraju i na arenie międzynarodowej, zachowały ciągłość ideową i polityczną. Przedstawicielami „pierwszego pokolenia” narodowców byli twórcy idei wszechpolskiej i założyciele Ligi Narodowej, których najwybitniejszymi reprezentantami byli: Jan Ludwik Popławski,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/02/zelenski-1280x720.jpg

Druga rocznica ataku Rosji na Ukrainę zaowocowała całą masą publikacji komentarzy i ocen w mediach, trudno byłoby jednak znaleźć w nich pogłębioną refleksję na temat genezy tego konfliktu i postulatów jego zakończenia. Dominowały oklepane, znane od dwóch lat propagandowe frazesy typu: „Ukraina walczy o wolność nie tylko swoją, ale całego świata” (mimo że 2/3 tego świata po cichu popiera Rosję albo jest neutralna), „ta wojna to przejaw szaleństwa i neoimperialnych obsesji Władimira Putina”,  „jeśli Ukraina...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/01/russia-1280x720.jpg

W ramach kampanii wyborczej TVP prezentowała widzom serial „Reset”, w którym przekonywano jaką to zbrodnią było polsko-rosyjskie odprężenie i normalizacja naszych relacji. Odnosi się wrażenie, że polskim „elitom” politycznym bardziej odpowiada sytuacja obecna, bo mogą bez głosów sprzeciwu (wszak trwa wojna „barbarzyńskiej” Rosji z „demokratyczną” Ukrainą) dawać wyraz swojej pogardzie i nienawiści wobec Rosji. Wreszcie można mówić o historii polsko-rosyjskich relacji bez filtru racjonalności. Historycy w Polsce zostali zaprzęgnięci do wojny z Rosją, a ci,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/01/brama-3-1280x720.jpg

Sprawdza się stwierdzenie jednego z polityków PiS sprzed lat, że historia jest czymś zbyt poważnym, żeby zostawić ją historykom. No i tę złotą myśl rozwinięto do gigantycznych rozmiarów, a w tej chwili ta filozofia osiąga granice absurdu. Dotyczy to przede wszystkim oficjalnych wystąpień ważnych osób w państwie, które przy okazji doniosłych rocznic, z reguły tych martyrologicznych (powstania) wygłaszają niebywałe androny świadczące o całkowitym braku wiedzy i odpowiedzialności za słowo. Wiadomo powszechnie, że te przemówienia są...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/03/pierwzy-numer-tyt-1280x720.jpg

Niewiarygodne, że to już 81 urodzimy. Dzisiaj nie świętujemy bo i niewiele mamy przyczynek do fetowania. Nasza strona internetowa została zablokowana przez „nieznanych”, choć w istocie rzeczy doskonale znanych sprawców. Nasi redaktorzy: Agnieszka Piwar, Mateusz Piskorski i przede wszystkim redaktor naczelny Jan Engelgard, są publicznie obrażani i pomawiani. Stają się ofiarą linczu podburzanego przez wrogie Polsce siły motłochu. To zresztą nie jest dla nas pierwszyzna. Od pierwszych dni swojego istnienia, jeszcze w dalekim Londynie, nasza...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2022/03/jacek-bartyzel-1280x720.jpg

Wobec bezprzykładnej, opartej na fali pomówień i insynuacji nagonki wobec Jana Engelgarda, pojawia się coraz więcej głosów wsparcia i solidarności dla redaktora naczelnego Myśl Polskiej i całego pisma. Co ciekawe, często są to opinie osób politycznie ideowo odległych od linii programowej najstarszego polskiego tygodnika. Przytaczamy niektóre z nich. Z p. red. Janem Engelgardem w wielu istotnych kwestiach zawsze się nie zgadzałem, polemizowałem z nim też publicznie, ale jestem wstrząśnięty pozbawieniem go profesjonalnie i bezstronnie wypełnianej...