HomeTagArchiwa: globalizm | Strona 2 z 10 | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/08/szczesniak-3-1280x720.jpg

Rosja zmienia system płatniczy, wprowadza cyfrową walutę, zmniejsza koszty obrotu pieniądza i konstruuje niezależny od zachodu system płatności międzynarodowych. Państwo rosyjskie wkracza na teren cyfrowego pieniądza, wykorzystując rewolucyjne technologie. 1 sierpnia Rosja wprowadziła cyfrowego rubla do obiegu pieniężnego. To unikalny elektroniczny kod (token) – trzecia forma rosyjskiej waluty: po gotówkowej i bankowej (bezgotówkowej). To ich analog o tej samej wartości, nie zastępujący ich a wymienny z każdą z nich jeden do jednego. Co go różni...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/07/immigarttion-1280x720.jpg

Każda wojna ma wiele wymiarów i ta obecna na Ukrainie również. Różni obserwatorzy i analitycy wydobywają jej sens i niekiedy ukrywane znaczenie. Ze względu na jej głębokie pomieszanie z losem Eurazji i stosunkami europejskiego Wschodu z Zachodem (Atlantydą naszych czasów). Ma ona także mocno osadzony swój wymiar duchowy. Ale co to znaczy, że coś takiego jak wojna zakotwiczona w świecie materii ma swój niematerialny aspekt? Aż nawet ich wiele! Popatrzmy zatem na to czego nie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/07/malthus.jpg

W poprzednim felietonie zatytułowanym „Depopulować czy zniewalać?” obiecałem wyjaśnić jaki jest rzeczywisty powód nakazu zwalczania krów, owiec i kóz ochoczo realizowanego w krajach rządzonych przez nawiedzonych globalistów spod znaku WEF, który to nakaz jest uzasadniany potrzebą zwalczania ocieplenia klimatu, którego jedną z przyczyn są bąki puszczane przez istoty trawożerne. Zanim jednak przejdę do obiecanego wyjaśnienia powodów klimatystycznej krowofobii proponuję zastanowić się jakiej odpowiedzi na pytanie „depopulować czy zniewalać?”  udzieliliby nam maltuzjańscy globaliści. Jestem pewien, że...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/06/kees-1280x720.jpg

Cieszymy się, że znalazłeś czas, by przyjechać do Polski. – Dziękuję za zaproszenie. Pierwsze pytanie, może dość oczywiste, ale ludzie, którzy nie czytali jeszcze Twojej książki, polscy czytelnicy, mogą się zastanawiać nad metodologią. Gdzie znalazłeś fakty, wskazówki i źródła do napisania tej książki, jak i poprzednich? – Cóż, zawsze trzeba mieć ramy teoretyczne, w których się interpretuje wydarzenia. Dla mnie, na moim etapie życia, to nie jest decyzja, którą podejmuję z dnia na dzień, lecz...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/06/pas-2-1280x720.jpg

Amok prowojennej propagandy się nasila i nie widać w naszym kraju żadnego opamiętania. Rządząca Polską klasa polityczna – zarówno rządowa prawiczka pobożnych oszołomów, jak i „opozycyjna” lewizna farbowanych cyników ochoczo wciąga nas do krucjaty „za waszą potęgę i naszą niewolę”. Wielu pragnie tego, czego nie musieliśmy robić jako satelita ZSRR w Wietnamie czy Afganistanie. Doczekaliśmy się czasów, że głównie anglosaskie elity hamują PiS-owskich hunwejbinów. Tak jest w kwestii wyborów, i tak zapewne jest w kwestii...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/06/bydlo-1280x720.jpg

W poprzednim felietonie zatytułowanym „Depopulacja ma służyć poprawie standardu życia” cytując Thomasa Malthusa (1766-1834), prekursora i popularyzatora idei depopulacji na początku XIX w., gdy światowa populacja ludności przekraczała dopiero 1 mld, przytoczyłem jego przewidywania globalnej katastrofy wywołanej szybszym tempem przyrostu ludności niż mocy produkcyjnych żywności. Malthus jednak nie do końca był pesymistą. Optymizmem co do możliwości uniknięcia kryzysu przeludnieniowego, napawał go potencjał depopulacyjny wojen, głodu i chorób. Naprawdę takie przekonanie głosił, nie zmyślam. Malthusowi z...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/06/jacek-23-1-1280x720.jpg

Idee, że ludzi jest za dużo i trzeba ten problem dla dobra ludzkości koniecznie rozwiązać, mają swoich teoretycznych zwolenników ale także praktykujących wyznawców wprowadzających te idee w czyn. Pierwszym propagatorem konieczności prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia liczby mieszkańców Ziemi był Thomas Malthus (1766-1834), który głosił tezę, że tempo przyrostu liczby mieszkańców naszego globu jest szybsze od możliwości wzrostu produkcji żywności, co prowadzić musi do momentów kryzysowych, które Malthus teoretycznie wyliczał na podstawie, jak teraz widzimy,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/05/mc-1280x720.jpg

Epoka globalizacji, czyli ta w której żyjemy, bo tak się ją określa, odbiega od ideałów, które miały ją wyznaczać. Idea globalizacji  zrodzona przez stoików i rozwinięta przez Kanta, ujmuje człowieka jako wartość najwyższą. W starożytności stoicy głosili powszechne braterstwo i zespolony z nim zakaz prowadzenia wojen. Wyjaśniali, że człowiek jest cząstką Ludzkości oraz cząstką Kosmosu. Tę ideę globalizmu inaczej wyraził w XVIII wieku Kant, także nie używając tego terminu. Zawarta jest ona w formule imperatywu...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/05/paris-1280x720.jpg

Co najmniej od połowy stycznia br. Francja pogrążona jest w fali mobilizacji o niespotykanym dotąd charakterze i poziomie. Jest to masowy ruch popierany przez większość społeczeństwa, który dotyczy kwestii wieku emerytalnego, ale wykracza daleko poza nią, ponieważ podnosi kwestię legitymizacji francuskich, a pośrednio także europejskich i atlantyckich instytucji politycznych, jak również kwestię neoliberalnego i neokonserwatywnego zglobalizowanego kapitalizmu. To wyjaśnia masowy charakter tego ruchu i fakt, że w dużej mierze przekroczył granice tzw. lewicy. Ruch ten...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/04/wall-1280x720.jpg

W poprzednim felietonie podjąłem temat przejmowania przez banki roli do niedawna przypisywanej kasynom. Fundusze hedgingowe oferują możliwość inwestowania w derywatywy, a mówiąc po polsku uprawiania hazardu na obstawianiu trendów rynkowych w instrumentach pochodnych. Przypomnę, że w opinii wielu bankowców fundusze hedgingowe opierające transakcje na instrumentach pochodnych są tykającą bombą systemu bankowego. Już po opublikowaniu felietonu o derywatywach znalazłem interesującą informacje o realiach tego bankowego hazardu na polskim rynku. Dane z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego: Z...