AktualnościZjazd Rodziny Berlingowców

Redakcja11 miesięcy temu
Wspomoz Fundacje

W Warszawie w siedzibie Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych odbył się Walny Zjazd Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. Gen. Zygmunta Berlinga. Zjazd miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. Brali w nim udział delegaci z terenu całego kraju, miedzy innymi z Mazowsza, Podkarpacia, Śląska, Warmii i Mazur. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi: prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pułkownik Marek Bielec oraz przedstawiciele ZKRPBWP, Stow. Pokolenia i Klubu Myśli Polskiej.

Prezesa majora Kazimierza Rdzanka zastąpił pułkownik Bogdan Tadeusz Pokrowski. W skład Zarządu weszli – Mariusz Edmund Bochentin, Kazimierz Rdzanek, Zbigniew Bolesław Cegiełkowski, Lidia Wallich, Leszek Piotrowski i Dawid Hajder.

Zarysowano plan działań na kolejne lata. Uczczono minutą ciszy zmarłych Kolegów, w tym bardzo wielu żołnierzy frontowych. Do najważniejszych należą działania edukacyjne wśród młodych Polaków, obrona dobrego imienia żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego i działania na rzecz przywrócenia zniszczonego pomnika generała Zygmunta Berlinga w Warszawie.

LiS

Redakcja