AktualnościŚwiatDymisja metropolity Hilariona

Redakcja2 lata temu
Wspomoz Fundacje

Jak informuje KAI: Dotychczasowy przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego (OWCS), metropolita wołokołamski Hilarion (Grigorij Ałfiejew) przestał pełnić to stanowisko i został nowym metropolitą budapeszteńskim i węgierskim.

Taką decyzję podjął Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP). Ogłoszono ją 7 czerwca w Moskwie na zakończenie posiedzenia tego gremium. 56-letni Hilarion, który swój urząd pełnił od marca 2009, był nieoficjalnie osobą nr 2 w RKP po patriarsze Cyrylu.

Niespodziewane zwolnienie przewodniczącego OWCS nastąpiło wkrótce po jego powrocie z 5-dniowego pobytu na Węgrzech (1-5 czerwca), gdzie m.in. spotkał się z prymasem tego kraju kard. Péterem Erdő i wicepremierem Zsoltem Semjénem. Z komunikatu wynika, że metropolita m.in. podziękował władzom w Budapeszcie za ich prorosyjskie stanowisko, a zwłaszcza za sprzeciwienie się objęciu przez Unię Europejską sankcjami patriarchy moskiewskiego Cyryla.

Na swym posiedzeniu 7 bm. Święty Synod RKP postanowił zwolnić ze stanowiska dotychczasowego metropolitę budapeszteńskiego i węgierskiego Marka, „dziękując mu za poniesiony trud” i powołać na jego miejsce metropolitę Hilariona, zwalniając go jednocześnie z funkcji przewodniczącego OWCS, a także stałego członka Świętego Synodu oraz rektora Ogólnokościelnej Aspirantury i Doktorantury im. św. Cyryla i Metodego.

Nowym szefem OWCS, uważanego za swego rodzaju „ministerstwo spraw zagranicznych” Patriarchatu Moskiewskiego, i stałym członkiem Synodu został dotychczasowy metropolita korsuński Antoni, który zachowa na razie urząd egzarchy Europy Zachodniej i kierownika Zarządu Patriarchatu Moskiewskiego ds. zagranicznych instytucji kościelnych, ale nie będzie już kierował eparchią korsuńską i będzie odtąd nosił tytuł metropolity wołokołamskiego, podobnie jak Hilarion do tego czasu. Na jej czele stanie tymczasowo arcybiskup madrycki i lizboński Nestor.

Natomiast nowym rektorem wspomnianej Aspirantury i Doktorantury został szef Komitetu Naukowego RKP ks. protojerej Maksim Kozłow.

Hilarion (w świecie Grigorij Ałfiejew) urodził się 24 lipca 1966 w Moskwie. Ma za sobą naukę w stołecznej średniej szkole muzycznej, rok studiów w konserwatorium, ale od 1987 jest już mnichem (wstąpił do klasztoru Ducha Świętego w Wilnie) z imieniem zakonnym Hilarion. W latach 1993-95 studiował też w Oksfordzie. Od 1995 pracuje w RKP, a tam w OWCS, któremu od 31 marca 2009 przewodniczy. 14 stycznia 2002 został wyświęcony na biskupa, 20 kwietnia 2009 otrzymał godność arcybiskupa a 1 lutego 2010 – metropolity. Oprócz przewodniczenia OWCS w łonie RKP pełnił szereg innych ważnych stanowisk, jest m.in. stałym członkiem Świętego Synodu oraz kieruje kilkoma innymi instytucjami synodalnymi o charakterze naukowym. Jest autorem kilkuset artykuł i kilkunastu książek i utworów muzycznych, ma kilkadziesiąt nagród kościelnych i świeckich, rosyjskich i zagranicznych.

Od redakcji: Hilarion to jedna z najwybitniejszych postaci Cerkwi Prawosławnej w Rosji, dał się poznać jako niestrudzony krytyk bolszewickiego aparatu terroru, upominał się o pamięć ofiar zbrodni GPU i NKWD. W przededniu wybuchu wojny na Ukrainie w swoim programie „Religia i Świat” na kanale Rossija 24 przestrzegał przed myśleniem, że wojna może rozwiązać problemy Rosji. Powołał się na przykład roku 1914, kiedy panował powszechny entuzjazm wobec wojny, co zakończyło się katastrofą państwa i narodu. Hilarion był obiektem wielu ataków ze strony środowisk  neokomunistycznych. Nie są znane przyczyny jego dymisji, ale pojawiają się głosy, że to kara za stanowisko wobec toczącej się na Ukrainie wojny. Na pewno jednak nie jest to koniec kariery Hilariona.

Na zdjęciu: Hilarion (obok patriarchy Cyryla) podczas wizyty w Polsce (wikipedia commons)

Redakcja