HomeTagArchiwa: Prof. Stanisław Bieleń | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/06/bielen-1280x720.jpg

Nigdy chyba w kampaniach wyborczych do Parlamentu Europejskiego nie było tak bałamutnej agitacji i prymitywnej propagandy, związanej z zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego, jak w ostatnich tygodniach.  Unię Europejską przedstawiano jako cudowne panaceum na wszystkie bolączki współczesnego świata. Zachwycano się jej osiągnięciami, jakby proces europejski był wolny od błędów i porażek. Zapanowała propaganda sukcesu. Nikt nie zająknął się, w którą stronę zmierza ta machina biurokratyczna. Podobnie nikt nie wskazywał, jakie szkody może wywołać parcie w stronę...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/05/bielen-1-1280x720.jpg

Coraz częściej oprócz spraw  ważnych dla bezpieczeństwa państwa czy przyszłości wielkich zbiorowości, naszą uwagę przykuwają przykre doświadczenia,  wynoszone ze środowisk lokalnych, z najbliższego człowiekowi miejsca pracy. W trakcie trwającej właśnie na uczelniach wyższych kampanii wyborczej do władz miejscowych ujawnia się niespotykany wcześniej zamęt organizacyjno-prawny, nadużycia władz, a także odsłania się moralna degrengolada tych środowisk. Warszawski Uniwersytet Medyczny znalazł się chyba pod największym ostrzałem. Z kolei własne spostrzeżenia na jednym z wydziałów uniwersyteckich skłoniły mnie do...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/05/europa-1280x720.jpg

Dwudziesta rocznica akcesji unijnej Polski oraz czas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego są okazją do nachalnej mistyfikacji struktury integracyjnej, którą drogą uzurpacji  zrównuje się z całą Europą. A przecież nie wszystkie państwa europejskie wchodzą w skład Unii Europejskiej! Nawet sami jej członkowie są podzieleni w ocenie pożytków płynących z szerokości i głębi integracji. Wbrew krajowym i europejskim akolitom Unia Europejska jest instytucją nie tyle wyimaginowaną (jak chciał prezydent Andrzej Duda), ile abstrakcyjną, żywiącą się dziwacznymi...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/04/rektor-1280x720.jpg

Trwająca kampania wyborcza na uczelniach wyższych powinna być  okazją do intensywnej intelektualnej wymiany myśli, wizji i koncepcji, w której mógłby uczestniczyć nie tylko świat akademicki, ale także rządzący i zainteresowani obywatele. Decydenci polityczni mogliby artykułować oczekiwania wobec środowiska akademickiego, które powinno umieć sprostać niezwykłym wyzwaniom, jakie płyną z różnych stron – polityki, gospodarki, kultury. Drudzy natomiast, jako obserwatorzy notorycznego osłabiania pozycji społecznej profesorów i uniwersytetów, w trosce o los swoich dzieci, mogliby przynajmniej pytać, gdzie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/04/nobel-1280x720.jpg

Żyjemy w czasach, gdy warto choć przez chwilę zastanowić się, na ile ludzie myślący cieszą się wolnością i zdolnością formułowania własnych diagnoz i ocen, na ile natomiast są jedynie trybikiem zmasowanej propagandy. Kiedyś sądzono, że  tylko dyktatury (cywilne i wojskowe, autorytarne i totalitarne) tłamszą swobodę i prawdziwość wypowiedzi. Obecnie ten proces kontroli i reglamentacji dotyczy także tzw. wolnego świata, w którym reżimy demokratyczne nieudolnie maskują sterowanie społeczeństwem i jego elitami poprzez indoktrynację i propagandę. Ludzie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/03/bielen-1280x720.jpg

Dyskusja wokół filmu „Biała odwaga” prowokuje do zajęcia się kolaboracją i kolaboracjonizmem, jako postawami moralnymi i ideologicznymi (jednostek i grup społecznych oraz rządów i instytucji), przyzwalającymi na współpracę z wrogiem przeciw własnemu państwu i narodowi podczas wojny. Nie zamierzam  recenzować obejrzanego filmu ani pod kątem wierności historycznej, ani walorów artystycznych. Zrobią to lepiej ode mnie zawodowi recenzenci, wytykając produkcji niepotrzebne zafałszowania i mistyfikacje. Nawet gdy dość po amatorsku pokazano wojenny dramat „Goralenvolk”, to jednak film...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/03/wojna-1280x720.jpg

Niedawne informacje „New York Times” o dwunastu tajnych bazach CIA na Ukrainie, z których szpiegowano Rosję, nie są bynajmniej przedmiotem zainteresowania i komentarzy polskich polityków, którzy uparcie wierzą w niczym „niesprowokowaną” napaść tego wrogiego państwa na „niewinnego” sąsiada. Wielu Polaków rozumie powagę sytuacji, ale niewiele może zdziałać. Sporo ludzi po prostu jest obojętnych, lekceważy niebezpieczeństwo albo z powodu psychologicznego „wypierania”, albo zastraszenia. Ci, którzy dostrzegają prawdziwe, acz ukrywane intencje władz, odpowiedzialnością za obecny stan wojny...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/02/bielen-1-1280x720.jpg

W dzisiejszej Polsce dzieją się rzeczy przedziwne. W imię wygrania wojny Ukrainy z Rosją nowa ekipa rządząca staje się jeszcze bardziej gorliwa niż jej poprzednicy w nawoływaniu do zbrojeń i zaangażowania potencjału całej Europy w tym tragicznym starciu. Nawet minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, mający opinię rozumnego polityka, stawia na najwyższe ryzyko konfrontacji, choć nie ma ku temu obiektywnych przesłanek. Sam zresztą przyznaje, że Polska nie ma żadnej strategii bezpieczeństwa. Komu zatem potrzebna jest wojna? Jakie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/02/bielen-5a-1280x720.jpg

Kolejny raz obchody rocznicy wyzwolenia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau były okazją do skompromitowania się wielu komentatorów i polityków. Wcale albo tylko półgębkiem wymieniano nazwę wyzwolicieli. Każdy normalny człowiek zastanawia się, co Armia Czerwona i jej bohaterowie (najczęściej młodzi żołnierze) z 1945 roku mają wspólnego z dzisiejszą wojną na Ukrainie? Dlaczego nie można im złożyć hołdu za heroizm i poniesioną wtedy ofiarę? Te prymitywne skojarzenia, narzucane w przestrzeni publicznej, nie pozwalają pamiętać o ludziach, którzy za...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2024/02/bielen-1280x720.jpg

Wśród emocji społecznych, takich jak poczucie winy, dumy, zazdrość, wdzięczność, podziw, oburzenie, pogarda i zakłopotanie występuje złożone uczucie, wywołujące  chęć „zapadnięcia się pod ziemię”, czyli wstyd.  Pojawia się on wtedy, kiedy ludzie mają poczucie, że naruszyli jakieś ważne reguły, odnoszące się do norm, wartości czy relacji obowiązujących w danej grupie odniesienia. Ludzie odczuwają wstyd nie ze względu na jakąś wewnętrzną ocenę siebie, ale z powodu pewnego „społecznego lustra”, odbicia w umysłach innych ludzi. Jeśli oceny...