HomeTagArchiwa: Prof. Stanisław Bieleń | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/12/bielen-1a-1280x720.jpg

W bogatej metaforyce stosunków międzynarodowych pojawiła się obietnica, że Chiny „nie dążą do wysadzenia z siodła” Ameryki. Stało się to podczas  szczytu Współpracy Gospodarczej Krajów Azji i Pacyfiku (APEC) w Kalifornii 15 listopada 2023 r., gdy dwaj najwięksi adwersarze Joe Biden i Xi Jinping zapewnili o swojej gotowości „zawrócenia świata znad brzegu przepaści”. Już tylko te sygnały wskazują, że to Chiny kształtują dynamikę rywalizacji między największymi potęgami. Rzucając geoekonomiczne i geopolityczne wyzwania dotychczasowemu przywództwu USA,...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/10/bielen-33-1280x720.jpg

Każdy człowiek, występujący na co dzień w wielu rolach społecznych, zadaje sobie od czasu do czasu pytanie, kim jest, jaka jest jego indywidualna, osobista tożsamość, i jak plasuje się w relacjach zbiorowych (na tle grupy – od rodziny poczynając, na społeczeństwie i państwie kończąc). Czy jest sprawcą pewnych zdarzeń, czy tylko niemym świadkiem historii? Najważniejszym czynnikiem warunkującym naszą przynależność jest geografia. Każdy podlega w jakimś stopniu topofilii. To głęboki związek uczuciowy, przywiązanie, osobliwa miłość do...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/09/bielen-3-1280x720.jpg

Ukazał się zapowiadany już przez nas przy okazji wydania książki „Ukraina – między wojną a pokojem” (Dom Wydawniczy Myśl Polska 2023) – zbiór artykułów prof. Stanisława Bielenia (pod tytułem „Pod prąd wołanie daremne”), które ukazywały na naszych łamach w ostatnich trzech latach. Po części ta książka powstała z naszej inspiracji, gdyż chcieliśmy aby publicystyka prof. Bielenia nie „zginęła” w większym zbiorze tekstów, jakie zamieściliśmy w książce „Ukraina – między wojną a pokojem”. Przede wszystkim ze...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/08/granica-1280x720.jpg

Pojęcie „dobrego sąsiedztwa” ma w retoryce politycznej rodowód starożytny, ale aż do początków XX wieku dotyczyło raczej pewnego postulatu moralnego, a nie zasady prawnej. Sąsiedztwo w stosunkach międzynarodowych jest warunkowane przez granice państw.  Tymczasem dopiero pod koniec XIX wieku przestrzeń geograficzna została całkowicie podzielona między rozmaite jednostki geopolityczne (przede wszystkim imperia), co siłą rzeczy skazało je na „fizyczną styczność”, „przenikanie wzajemne” i wzrost zespołowych emocji, związanych z pojęciem „obrony” granic.  Rozkwit nowoczesnych nacjonalizmów sprzyjał upowszechnianiu...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/08/batory-1280x720.jpg

Pojęcie „imperium” w ustach polskich polityków, a także bezkrytycznych manipulatorów stało się w ostatnich latach synonimem „wszelkiego zła”, utożsamianego z demoniczną Rosją, no i oczywiście z jej przywódcą (ostatnio obowiązkowo nazywanym „dyktatorem”, tak jakby był on jedynym tego typu władcą na świecie, a zamiast funkcji prezydenta sprawował samą nazwą odstręczający urząd). Coraz większa liczba zmanipulowanych obywateli ulega „pokuszeniu”, że nazwa  „imperium” oddaje istotę „wrogiej” Rosji we wszystkich jej wymiarach i zwalnia z jakiegokolwiek samodzielnego wysiłku...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/07/KO-2-1280x720.jpg

Kampania przedwyborcza przybiera na sile, choć nikt nie wie, czy jakieś fatum nie stanie na przeszkodzie wyznaczeniu daty wyborów połączonych ewentualnie z referendalną legitymacją dotychczasowych rządów (relokacja migrantów jest jedynie pretekstem). Jeśli już to nastąpi, szykuje się w polskim krajobrazie politycznym wystąpienie iście „diabelskiego wynalazku”, kiedy wynik głosowania ludowego może być sprzeczny z dokonanym przez lud wyborem  większości parlamentarnej. Co wówczas orzekną służebni wobec władzy sędziowie trybunałów? Który wynik głosowań będzie ważniejszy? Może wyjściem z...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/06/uw-23a-1280x720.jpg

23 maja 2023 r. odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Prognoz PAN nt. źródeł nieskuteczności środowiska naukowego w przekazywaniu opinii publicznej i rządzącym idei istotnych z punktu widzenia państwa i społeczeństwa. Samo podjęcie dyskusji na ten temat pokazuje, że środowisko naukowe zdaje sobie sprawę, jak w ostatnich dekadach zostało zmarginalizowane przez rządzących w wypełnianiu funkcji poznawczych i praktycznych. Na kanwie  tego wydarzenia warto sformułować diagnozę na temat wzajemnego zapotrzebowania władzy i wspólnot epistemicznych (spójnych zbiorowości naukowych),...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/10/merkel-1280x720.jpg

Na temat przywództwa politycznego napisano wiele książek i artykułów, przede wszystkim pod kątem politologicznym, socjologicznym i psychologicznym. Jednakże w odniesieniu do przywództwa zbiorowego, zwłaszcza takich podmiotów jak państwa i organizacje międzynarodowe, istnieje  dużo niedopowiedzeń, domniemań i pomieszania pojęć. Na przykład zasadne jest pytanie, czy w zdecentralizowanym i poliarchicznym środowisku międzynarodowym możliwe jest spójne i skuteczne kierowanie zachowaniami innych uczestników przez jakieś jedno państwo, zgodnie z jego preferencjami?  Czy daje się odróżnić status i potencjał danej...