HomeTagArchiwa: depopulacja | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/07/malthus.jpg

W poprzednim felietonie zatytułowanym „Depopulować czy zniewalać?” obiecałem wyjaśnić jaki jest rzeczywisty powód nakazu zwalczania krów, owiec i kóz ochoczo realizowanego w krajach rządzonych przez nawiedzonych globalistów spod znaku WEF, który to nakaz jest uzasadniany potrzebą zwalczania ocieplenia klimatu, którego jedną z przyczyn są bąki puszczane przez istoty trawożerne. Zanim jednak przejdę do obiecanego wyjaśnienia powodów klimatystycznej krowofobii proponuję zastanowić się jakiej odpowiedzi na pytanie „depopulować czy zniewalać?”  udzieliliby nam maltuzjańscy globaliści. Jestem pewien, że...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/01/zywnosc-z-insektow-1280x720.jpg

Neoinstytucjonalizm jako teoria, zakłada, iż instytucje – zarówno państwowe, jak i te pozapaństwowe – nie są li tylko wynikiem racjonalnego czy eksperckiego działania decydentów, lecz przy tworzeniu i kształtowaniu się samych instytucji oraz ich działaniu biorą udział również przesłanki pozaracjonalne. Teoria ta zakłada, iż instytucje są kształtowane podług działań i upodobań oraz akceptacji społecznej. Podobnie jak określał to John G. Pocock w swojej książce The Machiavellian Moment, elity władzy, obserwujące burzliwe niekiedy przemiany społeczne, bieżące tendencje,  problemy,  rozwój technologiczny, podejmują stopniowo decyzję o kreowaniu nowego...