KsiążkiWojna z „reżimem Łukaszenki”, e-book

10,00 

Opis

Wojna z „reżimem Łukaszenki”, e-book, str.180, format PDF

Niniejsza publikacja powstała z inspiracji Stowarzyszenia Nieświeżan i Przyjaciół 27. Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego, które współpracuje z „Myślą Polską” korzystając z naszych łamów i wydając „Echo Nieświeża”. Stowarzyszenie utrzymuje częste kontakty z Polakami na Białorusi, a także z lokalnymi władzami w tym kraju. Doświadczenia Nieświeżan całkowicie przeczą propagandowej, antybiałoruskiej wrzawie mediów w Polsce. Polskość, kultura polska oraz zabytki polskie – nie są na Białorusi tępione. Tym większe zdumienie budzi całkowity rozdźwięk tej propagandy z rzeczywistością. Celem tej publikacji jest przedstawienie czytelnikowi prawdy o sytuacji Polaków, a także prawdy o działalności Związku Polaków kierowanego do niedawna przez panią Borys. Są to prawdy smutne, bo pokazują dobitnie, że białoruscy Polacy stali się pionkiem w międzynarodowej grze, której cele bynajmniej nie są zbieżne z polską racją stanu.