HomeTagArchiwa: prawa człowieka | Strona 2 z 2 | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/01/arbait-1280x720.jpg

Magdalena Ziętek-Wielomska: W jednych ze swoich ostatnich nagrań przypomniałam o bardzo ważnej pracy Zygmunta Baumana pt. „Nowoczesność i zagłada”. Ponieważ nie każdy jest „fanem YouTube’a” postanowiłam  wypowiedzieć się o niej także i na łamach „MP”. Książka ta zasługuje na zainteresowanie z tego powodu, że jej główna teza idzie zupełnie w poprzek różnych stereotypów propagowanych na lewicy – a Bauman w końcu kojarzony jest z tą stroną sceny polityczno-światopoglądowej. Teza ta brzmi następująco: Holokaust nie był...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2021/01/KOZZD-1280x720.jpg

W Wyższej Szkole Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie odbyła się debata oksfordzka na temat aspektów prawnych i etycznych funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Dyskusję z udziałem prawników, psychologów i studentów poprowadził prorektor Radosław Barwin Zagórski. Dr Ewa Dawidziuk, dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiła obszerną informację na temat sytuacji w gostynińskim ośrodku. Obecnie przebywa w nim 91 osób (ośrodek zaprojektowano na 60 miejsc),...

Sąd rejonowy dzielnicy Rygi Vidzeme skazał łotewskiego działacza mniejszości rosyjskiej Aleksandra Gaponienko na rok więzienia w zawieszeniu i dwa lata ograniczenia wolności za rzekome nawoływanie do waśni na tle narodowościowym. Ekonomista prof. Gaponienko to znany łotewski polityk, publicysta, pisarz i uczony, współzałożyciel wielu organizacji broniących praw mniejszości rosyjskiej i rosyjskojęzycznej, reprezentujący interesy osób nie posiadających żadnego obywatelstwa (apatrydów), którym państwo łotewskie odmawia większości praw (grupa ta stanowi ponad 10% ludności Łotwy). Gaponienko protestował również wielokrotnie...