HomeTagArchiwa: droga bohatera | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/02/heros-grecki-1280x720.jpg

Nie ma szczęśliwych bohaterów, wszyscy oni bez wyjątku są nieszczęśliwi. Jeśli usuniemy wymiar niebiański, otrzymamy człowieka. Jeśli pominiemy wymiar ziemski, ujrzymy Boga. Ale to właśnie bohater stoi na skrzyżowaniu ziemi i nieba. Bohater jako droga do Boga Na początku mamy człowieka (istotę ziemską), dalej był Grek, później bohater, a na koniec Bóg. Grek jest zatem drogą do bohatera (cywilizacja grecka jest cywilizacją heroiczną), zaś bohater jest drogą człowieka do Boga. Tak było u Homera, następnie...