HomeTagArchiwa: Białoruś | Strona 2 z 13 | Myśl Polska

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/11/oczy-obraz-czarno-bialy-1280x720.jpg

Otrzymana przeze mnie parę dni temu, finansowo pozytywna decyzja ZUS-u przyznająca mi z mocy prawa (z urzędu) dodatek pielęgnacyjny, w związku z osiągnięciem stosownego – słusznego wieku wywołała we mnie ambiwalentne odczucia. Z jednej strony radość z dodatkowych pieniędzy do skromnej emerytury, zaś z drugiej – smutek i ból, albowiem przypomniała mi, że zbliża się czas mojego zjazdu do zajezdni. Ergo – memento mori! Rozdrażniony tym stanem mojej duszy, szukałem stosownego ukojenia w tym przedfuneralnym...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/10/Irina-Akulowicz-1280x720.jpg

ŚwiatBelTA po polsku

8 miesięcy temu

Białoruska Agencja Telegraficzna (BelTA) otwiera wersję polskojęzyczną swojego portalu informacyjnego. Ten należący do białoruskich mediów państwowych podmiot zamierza w ten sposób dotrzeć nie tylko do mniejszości polskiej na Białorusi, ale również do czytelników poza granicami republiki. BelTA to najstarsza białoruska agencja informacyjna, której początki sięgają 1918 roku. Pod obecną nazwą funkcjonuje z krótką przerwą od 1931 roku. Rosnące liczby Dyrektor generalna agencji, Irina Akułowicz, podkreśla, że portale informacyjne BelTY już dawno ukazują się w językach...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/10/lenino-1-1200x720.png

12 października przypadała 80. rocznica bitwy pod Lenino. Bitwa dla Polaków szczególna, gdyż chrzest bojowy przeszło odrodzone w Związku Radzieckim Wojsko Polskie. Z tej okazji wybraliśmy się na Białoruś z polską delegacją, złożoną z przedstawicieli m. in. Klubów Myśli Polskiej, Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, Polskiego Ruchu Lewicowego oraz sympatyków tych organizacji. Wzięliśmy udział w obchodach zorganizowanych przez stronę białoruską, składając kwiaty na radzieckim cmentarzu wojennym, skąd wraz z pocztem flagowym i wojskową...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/08/bela-1280x720.jpg

Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa z udziałem prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, które odbywa się 31 sierpnia w Pałacu Niepodległości, rozważa się szereg kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego. „Napięta sytuacja na świecie i bezpośrednio na naszych granicach, presja sankcji nie dają nam możliwości absolutnego spokoju i pewności w przyszłości” – powiedział Aleksander Łukaszenka. – Państwa NATO uporczywie promują swoją politykę ekspansji, budują swoją obecność wojskową wokół Białorusi, nieustannie prowadzą prowokacyjne ćwiczenia na naszych granicach i inne działania....

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/08/Zrzut-ekranu-2023-08-27-134945-1280x720.jpg

W kolejnej z cyklu Debat antywojennych organizowanych wspólnie przez Myśl Polska TV, kanał Wbrew Cenzurze oraz Pitoń TV uczestnicy zastanawiali się nad wartościowaniem życia ginących na wojnie żołnierzy. W dyskusji prowadzonej przez Tomasza Jankowskiego udział wzięli prof. Bruno Drwęski, politolog z Instytutu Języków i Cywilizacji Wschodniej (INALCO) w Paryżu, Adam Śmiech (Myśl Polska), Mateusz Piskorski (Myśl Polska), Sebastian Pitoń (Góralskie Veto, Pitoń TV) oraz Krystian Jachacy (sekretarz generalny Pracy Polskiej). Wartość krwi Debata odbyła się...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/08/granica-1280x720.jpg

Pojęcie „dobrego sąsiedztwa” ma w retoryce politycznej rodowód starożytny, ale aż do początków XX wieku dotyczyło raczej pewnego postulatu moralnego, a nie zasady prawnej. Sąsiedztwo w stosunkach międzynarodowych jest warunkowane przez granice państw.  Tymczasem dopiero pod koniec XIX wieku przestrzeń geograficzna została całkowicie podzielona między rozmaite jednostki geopolityczne (przede wszystkim imperia), co siłą rzeczy skazało je na „fizyczną styczność”, „przenikanie wzajemne” i wzrost zespołowych emocji, związanych z pojęciem „obrony” granic.  Rozkwit nowoczesnych nacjonalizmów sprzyjał upowszechnianiu...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/08/lukas-1280x720.jpg

Państwa należące do NATO, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, próbują stworzyć wrażenie, jakby były nieprawdopodobnie silne. Od kilkudziesięciu lat media głównego nurtu uważały, że istnieje jednobiegunowy system międzynarodowy skupiony wokół USA, który miałyby gwarantować stabilność światowego ładu. Od półtora roku można się przekonać, że Sojusz Północnoatlantycki to podzielony twór, a jego członkowie obawiają się nawet najmniejszych ruchów ze strony innych państw, których armia nie jest postrzegana przez nich za silną. Mowa tu o Białorusi szukającej...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/07/szpiedzy-rosyjscy-grafika-1280x720.jpg

Tuż po ukazaniu się mojego tekstu „Wojna i wybory” machina propagandowa głównego nurtu przyśpieszyła. Zaktywizowali się wszyscy antyintelektualni publicyści i niewydarzeni politycy, by przekonać obywateli, że 100 wagnerowców zagraża Polsce. A jeśli wkroczą oni na nasze terytorium, to nastąpi „Finis Polaniae”. Oczywiście wagnerowcy działają na rozkaz „Imperatora, Gosudaria wsieja Rusi”. Tego samego Imperatora, którego według naszych „dziennikarzy / ekspertów”, owi wagnerowcy chcieli miesiąc temu obalić, a Rosję rozczłonkować. Chcieli go obalić, bo nie sprawdziły się...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/07/polskie-czolgi-1280x720.jpg

Paradoksalnie wydaje się, że na wywołaniu wrażenia „Stalin dał – Putin może odebrać” może zależeć zarówno III RP, jak i Federacji Rosyjskiej. Z jednej strony znakomicie wpisuje się to w dominującą w Polsce propagandę rosnącego rosyjskiego zagrożenia. Równocześnie zaś rosyjscy politycy reagują w ten sposób na społeczne oczekiwanie bardziej zdecydowanej reakcji na wrogą Rosji politykę Warszawy. Chcąc nie chcąc, Polska i Rosja są zatem na kursie kolizyjnym i eskalacja może tylko postępować. Na razie szczęśliwie...

https://myslpolska.info/wp-content/uploads/2023/07/wagnerowiec-i-przesmyk-suwalski-1280x720.jpg

Pojęcie wojny zastępczej jest powszechnie znane od dawna, ale dla Polaków długo było zjawiskiem czysto teoretycznym, bo u nas nie występowało. Oczywiście do czasu konfliktu na Ukrainie. Trzeba koniecznie podkreślić, że już w 2016 roku przestrzegał przed taką wojną, która w interesie USA rozegra się na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, Aleksander Jabłonowski, znany dziś bardziej jako Wojciech Olszański. Olszański był pierwszym który w mediach społecznościowych dotarł z tą informacją do szerszej grupy odbiorców. Do ostatniego Polaka?...