AktualnościWybory a przyszłość ruchu narodowego

Red.9 miesięcy temu
Wspomoz Fundacje

W dniu 28 października br. gościem Klubu Myśli Polskiej w Łodzi i Klubu im. R. Dmowskiego był publicysta „Myśli Polskiej” Adam Śmiech, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami odnośnie wyborów parlamentarnych oraz przyszłości szeroko rozumianego obozu narodowego.

W pierwszej kolejności prelegent odniósł się do samych wyników wyborów, podkreślając że doszło do polaryzacji społeczeństwa na zwolenników obecnej władzy oraz liberalnej opozycji, pomimo tego że w najistotniejszych dla Polski sprawach, takich jak na przykład polityka zagraniczna, stanowiska obu stron są zbliżone. Pomimo, że trudno liczyć na radykalną zmianę prowadzonej polityki – dobry wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego w ramach Trzeciej Drogi, daje szansę na hamowanie liberalno-lewicowych postulatów w sprawach obyczajowych przez nową koalicję.

W dalszej części spotkania red. Adam Śmiech odniósł się do przyszłości obozu narodowego w kontekście aktualnej sytuacji politycznej. Zdaniem prelegenta trudno uznać partię Ruch Narodowy pod wodzą Krzysztofa Bosaka za stronnictwo zbieżne z tradycją ruchu narodowo-demokratycznego. Ugrupowanie to przejęło jedynie szyld dawnej endecji, jednak szyld ten nie jest wypełniony treścią. Ruch Narodowy jest partią, która przejęła obce endecji koncepcje insurekcyjno-powstańcze oraz retorykę antykomunistyczną wraz z gloryfikacją kultu „żołnierzy wyklętych”. Ponadto posługując się narracją antyrosyjską w zakresie polityki zagranicznej coraz bardziej upodabnia się do partii mainstreamu.

Red. Adam Śmiech zaznaczył, że istotą myśli narodowo-demokratycznej jest realizm polityczny oraz trzeźwa ocena rzeczywistości, jak również krytyczny stosunek do historii i wyciąganie wniosków z popełnianych błędów. Analiza historii winna opierać się na krytycznej refleksji, a nie idealizowaniu przeszłości, w tym klęsk narodowych. Ponadto zdaniem prelegenta, należy odnosić się do realnych problemów współczesności, a nie żyć przeszłością, odwołując się do nieaktualnych haseł obecnych w przedwojennej retoryce obozu narodowego. W tym kontekście takie hasła jak np. „wielka Polska katolicka” wydają się anachroniczne i nie przystają do obecnej rzeczywistości. Biorąc pod uwagę zmiany jakie zaszły po soborze watykańskim II, nie można bowiem mówić o zbieżności nauczania Kościoła z linią polityczną obozu narodowo-demokratycznego, jak to miało miejsce w okresie międzywojennym.

Zdaniem prelegenta – we współczesnej Polsce priorytetową kwestią jest polityka zagraniczna, a naczelną zasadą winno być zapewnienie Polsce bezpieczeństwa i niedopuszczenie do udziału w wojnie. Kwestia ta winna być kryterium oceny działań środowisk politycznych i w oparciu o nią należy budować sojusze. Dalekosiężnym zadaniem winno być dążenie do budowania regionalnej wspólnoty geopolitycznej w oparciu o wspólne interesy, wartości i tradycję tak jak ma to miejsce w przypadku polityki prowadzonej przez Victora Orbana, czy Roberta Fico. W tym kontekście różnice w innych sprawach mają znaczenie drugoplanowe i winny zejść na plan dalszy.

Michał Radzikowski

Red.