ŚwiatOświadczenie na okoliczność rocznicy zabójstwa generała Hadż Ghasema Soleimaniego

Redakcja2 lata temu
Wspomoz Fundacje

Przedstawimy treść oświadczenia Ambasady Islamskiej Republiki Iranu na okoliczność rocznicy zabójstwa generała Hadż Ghasema Soleimaniego:

 

Początki procesu powstawania ugrupowania terrorystycznego ISIS sięgają wstecz do roku 2003, odkąd to kontynuowało ono swe istnienie pod zmieniającymi się nieustannie różnymi nazwami. Wraz z początkiem Arabskiej Wiosny i przy słabości poszczególnych rządów narodowych w regionie, ugrupowanie to zdołało z poparciem i wsparciem materialnym i logistycznym ze strony państw regionu i spoza regionu, czemu towarzyszyło zajęcie części terytoriów Iraku i Syrii, ogłosić powstanie samozwańczego i fałszywego państwa na obszarze obydwu krajów. Wsparcie udzielone w regionie temu zbrodniczemu ugrupowaniu terrorystycznemu przez niektóre państwa, jak również reaktywne stanowisko szeregu krajów europejskich wobec nieludzkich działań i wydarzeń w tym regionie spowodowało intensyfikację procesu kształtowania się ISIS oraz rozszerzenie zasięgu jego wpływów. Karty historii wypełnione są zbrodniami tej grupy terrorystycznej, mającymi znamiona ludobójstwa chrześcijan, jezydów, sunnitów i szyitów w Iraku i Syrii, z których najtragiczniejszym było wymordowanie siedmiu tysięcy jezydów w Sindżarze i eksterminacja niewinnych ofiar w bazie sił powietrznych Speicher, co zostawiło bez dachu nad głową tysiące mieszkańców tego regionu oraz spowodowało liczne problemy, zarówno dla Iraku jak Syrii, w tym emigracje ludności do krajów sąsiednich i do Europy.

W rzeczywistości ta postać destabilizacji bezpieczeństwa w regionie nie ograniczała się jedynie do Iraku i Syrii, lecz wstrząsy owej destabilizacji z powodu sąsiedztwa geograficznego z Europą dotarły także na ten kontynent. Ewidentnym przykładem tego stanu rzeczy były wypadki, które rezgrały się w stolicy Niemiec Berlinie oraz we Francji i które pokazały, że obecny świat – inaczej niż w przeszłości – jest wzajemnie powiązany niczym siecią, w rezultacie czego destabilizacja i brak bezpieczeństwa w jednym regionie łatwo przenosi się do pozostałych.

W ślad za wnioskiem konstytucyjnych głów państw Iraku i Syrii o wsparcie przez Iran walki z terrorystycznym ugrupowaniem ISIS, Islamska Republika Iranu podjęła działanie z wykorzystaniem swego potencjału wparcia i możliwości doradczych w dziele zwalczania rakowej narośli terroryzmu. W kontekście tym, rola poległego generała Hadż Ghasema Solejmaniego przy udzielaniu wsparcia i doradztwa Syrii i Irakowi z zastosowaniem nowych i oryginalnych pomysłów była bezprecedensowa i wzorowa. Gdyby zabrakło jego działań i wysiłków w zlikwidowaniu tego ugrupowania terrorystycznego i w położeniu kresu jego kalifatowi, być może przyszłość stabilizacji i bezpieczeństwa regionalnego i transregionalnego, nawet w Europie, byłaby niejasna i stanęłaby pod znakiem zapytania. Jednak Stany Zjednoczone 3 stycznia 2020 roku w akcie terroru gwałcącym postanowienia i zasady prawa międzynarodowego dokonały zabójstwa, które miało miejsce w trakcie wykonywania jego jakże ważnej misji w drodze na międzynarodowe lotnisko w Bagdadzie, dokąd udawał się na oficjalne zaproszenie rządu irackiego. Właściwym jest zatem, abyśmy w przededniu rocznicy żołnierskiej śmierci takiego człowieka, który poległ na polu chwały w służbie pokoju w regionie oraz stabilności i bezpieczeństwa jego mieszkańców, oddali mu należną cześć.

 

Ambasada Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie

 

Redakcja