AktualnościPamięci ofiar OUN-UPA

Redakcja1 rok temu
Wspomoz Fundacje

XVIII Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej odbywają się jak co roku w Kędzierzynie Koźlu. Rozpoczęły się 10 lipca od uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez Ukraińskich Nacjonalistów na Obywatelach II RP.

Obchody są okazją by oddać należyty hołd ofiarom zbrodni na Wołyniu i by przypominać o tragedii Polaków z d. Kresów Wschodnich. Naszych Rodaków, których szowiniści ukraińscy mordowali tylko dlatego, że byli Polakami. Naszym polskim obowiązkiem jest kultywowanie pamięci zarówno o pomordowanych jak również o osadnikach na naszych Ziemiach Zachodnich. Udaje się to między innymi dzięki patriotyzmowi i zaangażowaniu Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie Koźlu i Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich z charyzmatycznym prezesem Witoldem Listowskim na czele.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w pięknym Kościele Świętego Zygmunta i Świętej Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu sprawowaną między innymi przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w intencji pomordowanych przez szowinistów ukraińskich.

Po mszy świętej uformowała się kolumna, która przeszła ulicami miasta. Na czele jej czele żołnierze wraz orkiestrą wojskowa. Ogromna ilość sztandarów, wśród nich straży miejskiej, straży pożarnej, miejscowych szkół, organizacji kombatanckich (ZKRPiBWP, Stow. Spadkobierców II Wojny Światowej), związków zawodowych, stowarzyszeń patriotycznych. Obecna była również delegacja „Myśli Polskiej”.

W uroczystościach udział wzięła między innymi marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, wojewoda opolski Sławomir Kłosowski, prezydent Kędzierzyna Koźla Sabina Nowosielska, posłowie na Sejm RP Tomasz Kostuś (PO), Violetta Porowska (PiS), Katarzyna Czochara (PiS). W uroczystościach brało udział licznie duchowieństwo, w tym ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, ks. Krzysztof Panasowiec (przyjechał z Doliny na Ukrainie z zespołem złożonym z młodzieży „Perła”) i jak zawsze o. mitrat Stanisław Eustachy Strach, proboszcz parafii prawosławnej w Kędzierzynie-Koźlu. Były delegacje organizacji politycznych od lewa do prawa, w tym liczni przedstawiciele Ruchu Narodowego.

Pochód udał się pod miejscową szkołę, na której wmurowana jest tablica upamiętniająca ludobójstwo dokonane na Polakach przez szowinistów ukraińskich. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Marszałek Elżbieta Witek miała znakomite przemówienie. Jasno i wyraźnie wskazała sprawców. Mówiła miedzy innymi: „Po pogromie na Wołyniu, gdzie zginęło prawie 100 000 niewinnych Polaków, a tysiące zostało wypędzonych ze swoich domów, całe wsie były palone, niszczone, a po Polakach miały zostać tylko zgliszcza – tak się też stało”. Odczytano również listy od premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To inna narracja od tej, którą znaliśmy od lat.

W swoim bardzo celnym przemówieniu prezes PZOKiK Witold Listowski zwrócił się do p. Marszałek Witek z prośbą o interwencję polskiego Sejmu w sprawie prowokacji jaką jest umieszczenie na polskiej szkole we Lwowie popiersia banderowskiego zbrodniarza, dowódcy UPA Romana Szuchewycza. Zwrócił się również w sprawie zmiany stanowiska polskiego Senatu, który już lata temu bezrozumnie potępił Operację „Wisła”. Operację, która zapobiegała dalszemu ludobójstwu. Przypominał również o pomniku autorstwa Andrzeja Pityńskiego „Rzeź Wołyńska”. Pomniku, który powinien stanąć w Warszawie na Placu Piłsudskiego. I powinien szokować, przypominać, wołać o pamięć! Marszałek Witek obiecała zająć sie sprawą popiersia Szuchewycza i kwestią odpowiedniego upamiętnienia tragedii Polaków na Kresach w stolicy. Spotkanie zakończył Apel Poległych i składanie wieńców i kwiatów przez bardzo liczne delegacje. Odśpiewano Rotę.

Następnie w Domu Kultury odbyła się tematyczna konferencja historyczna z udziałem najwybitniejszych znawców problematyki kresowej. Prelegentami byli między innymi: prof. Bogusław Paź, prof. Stanisław S. Nicieja, prof. Czesław Partacz, prof. Leszek Jankiewicz, dr Lucyna Kulińska, dr Michał Siekierka, dr Krzysztof Kopociński, dr Zbigniew Kopociński i inni. Ogromne wrażenie na zebranych zrobiły wykłady prof. Pazia, prof. Stanisława S. Nicieji i dr. Kulińskiej. Profesor Bogusław Paź opowiedział o ukraińskim ludobójstwie – nie tylko tym wołyńskim – widzianym przez tytanów myśli jak o. Mieczysław Krąpiec, prof. Władysław Tatarkiewicz, prof. Roman Ingarden.

Wśród uczestników spotkać można było ludzi, którzy oddali swoje serca sprawie godnego upamiętnienia Polaków – Danutę i Jana Skalskich, Katarzynę Sokołowską, Rolanda Dubowskiego i wypróbowanego przyjaciela „Myśli Polskiej” dr. Tadeusza Samborskiego.

Łukasz Marcin Jastrzębski

Fot. profil fb Kancelarii Sejmu RP

 

Redakcja