HistoriaRocznica powołania Obozu Wielkiej Polski

Wspomoz Fundacje

94 lata temu, 4 grudnia 1926 roku, w Poznaniu Roman Dmowski wraz z działaczami endeckimi założyli Obóz Wielkiej Polski.
„Obóz Wielkiej Polski jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich, sprawić, ażeby stał się on w pełnym tego słowa znaczeniu panem swoich losów. – brzmiały słowa deklaracji ideowej OWP. – Celem naszego narodu, w pojęciu Obozu Wielkiej Polski, jest stać się narodem wielkim, zarówno w życiu wewnętrznym państwa, jak w stosunkach międzynarodowych. Wielkim jest naród, który wysoko nosi sztandar swej wiary, swej cywilizacji i swej państwowości. Działalność Obozu zmierza do tego, ażeby Polacy sami czcili i nakazywali innym cześć dla swej wiary, dla cywilizacji polskiej i dla państwa polskiego.”
Obecnie klimat intelektualny i polityczny w Poznaniu i całej Polsce jest zgoła odmienny niż niemal sto lat temu…

Fot. z zasobów NAC

Przemysław Piasta

Historyk i przedsiębiorca. Prezes Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego. Autor wielu publikacji popularnych i naukowych.